www.egolpion.com

Posts tagged ‘σαμανισμος’

Βαρυσήμαντο πόρισμα της 22ης Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης: Εκφάνσεις της μαγείας οι «εναλλακτικές θεραπείες»

… έντονη παρουσία και ενέργεια δαιμονικών πνευμάτων, που ενεργούν και στις λεγόμενες «εναλλακτι­κές θεραπείες»

Πολλοί άνθρωποι, για την ικανοποίη­ση των θρησκευτικών αναζητήσεών τους, που είναι έμφυτες και ανεξίτηλες, εστρά­φησαν σε μια δήθεν νέα μορφή θρησκείας, πιο προσιτή στο πνευματικό πλαίσιο της εποχής, και οδηγήθηκαν στον πνευματι­σμό, στη μαγεία και σε άλλα θρησκευτικά μορφώματα, που όλα μαζί ονομάζονται αποκρυφισμός.

Στην πραγματικότητα βρήκαν απήχηση μέσα τους θρησκευτικές αρχές, έκφραση του νοσηρού μυστικισμού του πνευματι­σμού, και ο πρωτογονισμόςπροχριστανικών θρησκειών, επειδή τάχα προσφέρουν κάτι το «νέο», μια εναλλακτική λύση στα προβλήματα, που δήθεν δημιουργεί η πί­στη στον Χριστό. Επί πλέον η ωφελιμιστι­κή τακτική ορισμένων ομάδων επιδεινώνει το πρόβλημα.

Κατά καιρούς έρχονται στη δημοσιότητα τραγικές -εγκληματικές καταστάσεις, που αναστατώνουν την παγκόσμια κοινή γνώ­μη. Και πως να γινόταν διαφορετικά, αφού όλος αυτός ο χώρος, όπως και όλες οι προ­χριστιανικέςθρησκείες, έχουν για πρακτι­κή -λατρευτική έκφραση της πίστης τους την μαγεία, που ξεκινώντας από το τάχα αθώο και «ευεργετικό» περιτύλιγμα της «λευκής μαγείας» προχωρεί απροκάλυπτα στη «μαύρη μαγεία» και σε καθαρά σατανιστικές πρακτικές; Αυτή την πρακτική μα­γεία ασκεί και η παγκόσμια θρησκεία των μάγων και μαγισσών, η WICCA.

Σε όλες τις όποιας μορφής εκφάνσεις της μαγείας έχομε έντονη παρουσία και ενέργεια δαιμονικών πνευμάτων, που ενεργούν και στις λεγόμενες «εναλλακτι­κές θεραπείες», όπως το «Ρείκι», η αγγελοθεραπεία, ή σαμανιστική θεραπεία κ.α. ανάλογα, έστω κι αν αυτές, για παραπλά­νηση, συνήθως αυτοπροβάλλονται ως ου­δέτερες ή άχρωμες θρησκευτικά.

Στον αποκρυφισμό και σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις του (θεοσοφία, πνευματι­σμό, μαγεία κλπ), τον γεμάτο καλωσύνη και στοργή αληθινό Θεό που μας χαρί­ζει την αιώνια ζωή στην Βασιλεία Του, Τον υποκαθιστούν δαιμονικές δυνάμεις, που για αποπροσανατολισμό των οπαδών τους, διδάσκουν την αιώνια και αέναη μετενσάρκωση.

Συνήθως ο προπαγανδισμός των αποκρυφιστών για προσέλκυση οπαδών γίνε­ται με μια γλώσσα εντελώς μοντέρνα και όρους παρμένους από τη σύγχρονη τεχνο­λογία και τη σύγχρονη αθεϊστική φιλοσο­φία. Και καταλήγει σαν έκφραση λατρείας των οπαδών του αποκρυφισμού από τους αρχαιότατους προχριστιανικούς χρόνους μέχρι και σήμερα, ακόμη και σε ανθρωπο­θυσίες, που όπως μαρτυρεί η ιστορία, εγίνονταν κατά την εκάστοτε όρεξη και ορμή των μάγων.

Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε, ότι όλες οι μορφές και εκφάνσεις του αποκρυφισμού (αστρολογία, μαγεία, εναλλακτικές θερα­πείες κ.α.) δεν έχουν καμμία επιστημονική τεκμηρίωση και αξία. Και πολύ περισσό­τερο οι ημερομηνίες που παρουσιάζονται ως καθοριστικές για το μέλλον («2012», ημερολόγιο των Μάγια)δεν έχουν καμμία επιστημονική βάση….

ΠΟΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ

 

 

ΟΙ Εντεταλμένοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

 

Οικουμενικόν Πατριαρχείον: Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελέτιος.

Πατριαρχεΐον Αλεξανδρείας: Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως Διονύσιος.

Πατριαρχείον Αντιοχείας: Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σακούρ.

Πατριαρχείον Ιεροσολύμων: Αρχιμανδρίτης Δημήτριος.

Πατριαρχείον Ρωσίας: Ιερομόναχος Θεοφάνης Λουκιάνωφ.

Πατριαρχείον Βουλγαρίας: Μητροπολίτης Νευροκοπίου Ναθαναήλ.

Εκκλησία της Ελλάδος: Πρωτοπρεσβύτερος Κυριάκος Τσουρός.

Εκκλησία της Πολωνίας: Πρεσβύτερος Andrzej Lewczak.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

 ΕΔΩ: http://www.egolpion.com/kb_sundiaskepsis.el.aspx

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΣΑΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΣΑΜΑΝΙΣΜΟΣ

+ Διονύσιος Ιερομόναχος
Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου Κυψέλης
(Απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού γέροντα από τα πνευματικά του παιδιά)

      Από τα ειδικά συστατικά του σαμανισμού ας συγκρατήσουμε: 1ον μια μύηση που περιλαμβάνει το διαμελισμό, το συμβολικό θάνατο και ανάσταση του υποψηφίου: μεταξύ των άλλων συνεπάγεται και την κάθοδο στη Κόλαση και την άνοδο στους Ουρανούς, 2ον την ικανότητα του σαμάνου υπό την ιδιότητα του θεραπευτή και ψυχομπομπού, να επιχειρεί ταξίδια εκστατικά (αναζητάει την ψυχή του αρρώστου, που έχει απαχθεί από τους δαίμονες, την αιχμαλωτίζει και την επαναφέρει στο σώμα, συνοδεύει την ψυχή του νεκρού στην Κόλαση, κ.λ.π.), 3ον  την κυριαρχία πάνω στη φωτιά (ο σαμάνος αγγίζει χωρίς συνέπειες, πυρωμένα σίδερα, βαδίζει πάνω σε καυτά κάρβουνα, κ.λ.π.), 4ον την ικανότητα του σαμάνου να παίρνει μορφή ζώων (πετάει σαν τα πουλιά, κλ.π.) και να γίνεται αόρατος. Αλλά το κύριο και ειδικό στοιχείο του σαμανισμού είναι η έκσταση: ο σαμάνος είναι γνώστης του «ιερού» και έχει την ικανότητα να εγκαταλείπει το σώμα του και να επιχειρεί «με το πνεύμα του» (σε έκσταση) κοσμικά ταξίδια. Η «δαιμονοληψία» δεν αποτελεί πρωταρχικό και ουσιώδες στοιχείο, γιατί ο απώτερος σκοπός του σαμάνου είναι να εγκαταλείψει το σώμα του και να ανέβει στον ουρανό η να κατέβα στην Κόλαση και όχι να αφεθεί να «κατέχεται» από βοηθητικά πνεύματα, από δαίμονες η ψυχές νεκρών. Το ιδανικό του σαμάνου είναι η εξουσίαση αυτών των πνευμάτων όχι η εγκατάλειψη του στην «κατοχή» τους.

Υπάρχουν πολλά σαμανικά στοιχεία επιβεβαιωμένα στη Βεδική Ινδία, π.χ. ας θυμηθούμε τη «μαγική θερμότητα» που αποκτάται με το τάπας, τα τυπικά και τους μύθους ανόδου, το μαγικό πέταγμα, την κάθοδο στην κόλαση κλ.π. Και το πιο γνωστό από τα «φακιρικά θαύματα» είναι το «θαύμα του σχοινιού» (ROPETRICK) που θεωρήθηκε για πολύ καιρό σαν πρότυπο των γιογκικών ικανοτήτων. Σ’ αυτό το «θαύμα» μπορούμε να διακρίνουμε δύο ξεκάθαρα σαμανικά στοιχεία: 1ον, τον τεμαχισμό (μυητικό τυπικό) και 2ον, την άνοδο στον ουρανό.

Γνωρίζουμε ότι κατά την διάρκεια των «μυητικών τους ονείρων» οι μελλοντικοί σαμάνοι παρευρίσκονται στο διαμελισμό του εαυτού τους από «πνεύματα» η «δαίμονες» που παίζουν τον ρόλο των δασκάλων της μύησης και στο τέλος οι «δαίμονες» ξανασυνδέουν τα οστά και τα σκεπάζουν με νέα σάρκα. Αλλά, αν το γιογκικό «θαύμα του σχοινιού» αποκαλύπτει μερικά στοιχεία του σαμανικού μυητικού σχήματος, ορισμένα ινδο-θιβετιανικά τυπικά, από άποψη δομής, συγγενεύουν ακόμα περισσότερο. Π.χ. η ταντρική τελετουργία των Ιμαλαίων και του Θιβέτ, το τσοντ (GTCHOD) που συνίσταται στη προσφορά της ίδιας της σάρκας του μυημένου βορά στους δαίμονες. Μερικοί ταντρικοί διαλογισμοί προτρέπουν τον γιογκίν να φανταστεί το σώμα του σαν πτώμα και τη διάνοια του σαν οργισμένη θεά που κρατάει μαχαίρι και κομματιάζει το σώμα και ρίχνει τα κομμάτι προσφορά στις θεότητες. Μια άλλη άσκηση συνίσταται στην αυτοενατένιση σαν «λευκού, φωτεινού σκελετού, απ’ όπου βγαίνουν φλόγες που γεμίζουν το Κενό του Σύμπαντος». Άλλος διαλογισμός προτείνει στον γιογκίν να ατενίσει τον εαυτό του μεταμορφωμένο σε οργισμένη ντακίνι. που αποσπά το δέρμα του σώματος της. Η αναγωγή σε σκελετό και η ικανότητα αυτοθέασης σημαίνουν την υπέρβαση της θνητής ανθρώπινης φύσης, δηλ. τη μύηση η λύτρωση.

Το δεύτερο σαμανικό στοιχείο στο ROPE-TRICK, δηλ. την «άνοδο στον ουρανό», πρόκειται για τελετή μέσω της οποίας πραγματοποιείται η κατάργηση των επιπέδων. Ο βραχμάνος θύτης ανεβαίνει στον ουρανό από μια τελετουργική σκάλα, ο Βούδας υπερβαίνει τον Κόσμο διασχίζοντας τους επτά ουρανούς με το διαλογισμό. Τυπολογικά, όλες αυτές οι πράξεις έχουν την ίδια δομή. Η κάθε μία, στο επίπεδο της, φανερώνει έναν ιδιαίτερο τρόπο υπέρβασης του θνητού κόσμου και πρόσβασης στο κόσμο των θεών, η του Είναι η του απόλυτου.
Το «μαγικό πέταγμα» και ότι οι άγιοι, οι γιογκίν και οι μάγοι μπορούν να πετάνε βρίσκεται σ’ ολόκληρη την Ινδία. Πραγματικά, η ανύψωση στον αέρα, το πέταγμα όπως ένα πουλί, η διάσχιση τεραστίων αποστάσεων σε χρόνο κεραυνού, η εξαφάνιση, είναι μερικές από τις μαγικές ικανότητες που ο βουδισμός και ο ινδουισμός αποδίδουν στους αρχάτ και τους μάγους.΄

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Ετικετοσύννεφο

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 2.361 ακόμα followers

Αρέσει σε %d bloggers: