www.egolpion.com

AgiosKyprianos02
Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀναστάσιος  Κ.  Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
τηλ. 6945-377621 – agotsopo@gmail.com
Πάτρα,  22  Ἰουνίου 2016

Ὁ οἰκουμενικοῦ κύρους κανόνας τοῦ Ἁγ. Κυπριανοῦ καί τά ἀνύπαρκτα γιά τήν Ὀρθοδοξία ἐκκλησιολογικά διλήμματα

(ἀποκλειστική ἤ περιεκτική ἐκκλησιολογία;)

Σκέψεις μέ ἀφορμή κείμενο τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου

Σέ ἐκτενές ἄρθρο του στή ΡΟΜΦΑΙΑ  μέ τίτλο «Ἐμπιστεύομαι τήν Ἐκκλησία»[1]  ὁ Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος (Κατερέλλος) ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη πατερική παράδοση ὁμολογεῖ στό Σύμβολο τῆς Πίστεως τήν πίστη «εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησία», τήν ὁποία ἀποδέχεται ὡς τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, παράλληλα ὅμως οὐδέποτε ἀποδέχθηκε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία τοῦ Συμβόλου. Γιά τόν Θεοφιλέστατο ὅσοι ταυτίζουν τή «Μία Ἐκκλησία» ἀποκλειστικά καί μόνο μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πρεσβεύουν τήν ἐσφαλμένη κατ’ αὐτόν «ἀποκλειστική ἐκκλησιολογία», ἐνῶ ἡ πατερική καί κανονική παράδοση ἀποδεχόταν, κατά τόν Θεοφιλέστατο, ὅτι στή «Μία Ἐκκλησία» τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως περιλαμβάνονταν καί ἄλλες ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες («περιεκτική ἐκκλησιολογία»). Read the rest of this entry »

2016-06-21_211953

http://www.egolpion.com/564969BE.el.aspx

2016-06-21_193640

http://www.egolpion.com/E0DC8C13.el.aspx

2016-06-21_190129

http://www.egolpion.com/CEF97E64.el.aspx

2016-06-20_144743

Αθήνα, 16  Ιουνίου 2016

Αριθμ. Πρωτ. 94

Δελτίου τύπου

Η ΠΕΘ ζητάει τη διάλυση Σωματείου

που διαλύει το ορθόδοξο μάθημα των Θρησκευτικών

           Η ΠΕΘ ζητάει τη διάλυση του Σωματείου «Καιρός» για όλους τους σοβαρούς και αιτιολογημένους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση τριτανακοπής που έχει κατατεθεί εκ μέρους της στη δικαιοσύνη, αλλά, κύρια, διότι από την ίδρυσή του (2010) το Σωματείο «Καιρός», εκ των πραγμάτων, κατέστη ο πολιορκητικός παράγοντας για τη διάλυση της συνοχής των μάχιμων Θεολόγων, των πανεπιστημιακών Θεολόγων και σε κάποιο βαθμό  των Επισκόπων και, γενικότερα,  του εκκλησιαστικού σώματος, με στόχο τη μετατροπή του ορθόδοξου χαρακτήρα του μαθήματος σε πολυθρησκειακό. Read the rest of this entry »

2016-06-20_144743

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

Αριθμ. Πρωτ. 89

Δελτίο τύπου

Τι συμβαίνει με την υπόθεση της Arigatοu;

Ποιοι και γιατί κωλυσιεργούν στο να την χαρακτηρίσουν ως παραθρησκευτική οργάνωση;

Η εφημερίδα «Ορθόδοξη Αλήθεια», σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της (φύλλο της 13ης Απριλίου 2016), ανέδειξε το θέμα της νεοβουδιστικής οργάνωσης Arigatοu και της συμμετοχής στο διοικητικό της συμβούλιο (!) του σχολικού συμβούλου Άγγελου Βαλλιανάτου. «Ο κ. Βαλλιανάτος είναι εις εκ των εκλεκτών του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και δεξί χέρι του κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου, ο οποίος είναι Σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας και προϊστάμενος του Γραφείου Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Read the rest of this entry »

μασονια 

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 7 Ἰουνίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δημοσιοποιήθηκε στό διαδίκτυο φωτογραφική σειρά τῶν ἐσωτερικῶν χώρων τοῦ Τεκτονικοῦ Μεγάρου Ἀθηνῶν ἐπί τῶν ὁδῶν Ἀχαρνῶν καί Σουρμελῆ. Δέν ἀνεφέρθη ὅμως ὅτι μέ ἀπατεωνικό καί ψευδέστατο τρόπο μέ τήν 1311/27.8.1927 αἴτησί τους οἱ ἱδρυταί τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος Μιλτ. Πουρῆς, Σπ. Βελλῆς, Σπ. Νάγος, Ἀθ. Ἰωάννου, Χρ. Λαδᾶς, Ἀντ. Ἀνδρια­νόπουλος, Ν. Νῶε, Π. Χατζηπάνος, Δημ. Παπούλιας καί Γεώργ. Δ. Ράλλης, πρός τόν Ὑπουργόν τῆς Προνοίας καί Ἀντιλήψεως «ἀδ.·.» Μιχ. Κύρκον, μασόνον, «ἀδ.·.» ὅπως τόν ἀποκαλεῖ ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν Π. Χατ­ζηπάνος 33ος, ζήτησαν τήν ἔγκριση τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις «Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος». Ὁ «ἀδ.·. Μ. Κύρ­κος» ἐνέκρινε τήν αἴτηση, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Παῦλος Κουντουριώτης ὑπέγραψε τό Διάταγμα καί στίς 10/12/ 1927 εἶχε δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβε­ρνήσεως! Ὁ σκοπός τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱ­δρύματος ἦταν «ἡ ἀνέγερσις καί διατήρησις Τεκτονικοῦ Μεγάρου ἐν Ἀθήναις πρός εὐόδωσι ἔργων εὐποιΐας, ἰδία δέ περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παί­δων»! Ὁ σκοπός αὐτός λοιπόν ἀποτελεῖ τήν πρώτη κραυγαλέα ἀπάτη: Τό Τεκτονικό Μέγαρο, ἀνύπαρκτο κατά τήν ἔγκρισιν τοῦ Ἱδρύματος, δέν ἐκτίσθη ποτέ ώς κτίριο περι­θάλψεως ἐνδεῶν, ὡς κέντρο φιλανθρωπίας, κτίστηκε ἐξ’ ἀρχῆς κτίριο θρησκευτικό μέ σκοπό του νά ὑπηρετῇ τήν λειτουργία τῆς μασονικῆς θρησκείας καί ὄχι νά περιθάλ­πει ἐνδεεῖς! Νά εἶναι δηλ. Ναός ὄχι φιλανθρωπική στέ­γη, ὅπως ὁρίζει τό ἱδρυτικό Διάταγμα! Read the rest of this entry »

mqdefault

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

Ἐν μέσῳ μιᾶς μεγάλης πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσεως πού μαστίζει ἀπό ἐτῶν τήν Πατρίδα μας καί ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους της σέ θλίψη, στενοχωρία, ἀπελπισία, ἀρκετούς δέ καί σέ αὐτοκτονία, ἐπέλεξαν οἱ ἰθύνοντες τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως νά πραγματοποιήσουν πολυμελῆ Σύνοδο Προκαθημένων καί ἐκπροσώπων τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένη Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία θά ἀρχίση στίς 18 Ἰουνίου 2016, στό Κολυμπάρι Χανίων Κρήτης. Read the rest of this entry »


ΣΥΝΟΔΟΣ-ΚΡΗΤΗΣ-1

ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ή ΠΑΠΕΣ ;

π. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Πρωτοπρεσβύτερος
Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
τηλ. 6945-377621 – agotsopo@gmail.com
Πάτρα, 10 Ιουνίου 2016

Τελικά οι Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν Προκαθημένους ή πάπες; Μήπως κάποιοι με αφορμή την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο θέλουν να παραχωρήσουν στους Προκαθημένους και παπικές αρμοδιότητες;

Τα ερωτήματα αυτά προέκυψαν από τις αντιδράσεις ορισμένων “υπερασπιστών” της μελλούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που ξεσηκώθηκαν με αφορμή τις ομόφωνες συνοδικές αποφάσεις των Ιεραρχιών των Εκκλησιών Σερβίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας και Ελλάδος που αναφέρονται στη στάση που θα τηρήσουν οι Εκκλησίες αυτές στην Πανορθόδοξη Σύνοδο. Read the rest of this entry »

550_334_515994

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης, οὔτε Ἁγία, οὔτε Μεγάλη εἶναι

Ο ΣΥΓ-ΚΡΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ 

΄Η  ΤΗΣ  ΜΑΤΑΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ

Τὰ θέματα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ ὁ ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη

 

Χρονικά εἴμαστε στά πρόθυρα τῆς συγκλήσεως ἤ τῆς ματαιώσεως τῆς Πολυμελοῦς Συνόδου τῆς Κρήτης. Προσωπικά ἐξακολουθῶ να  παρακαλῶ τὸν Θεό μας, καὶ εὔχομαι  νὰ μὴν συγκληθῆ ἡ Σύνοδος αὐτὴ,  και, όπως έγραψα από τον Φεβρουάριο του 2016, «βαθειὰ μέσα μου, μάλιστα, ἔχω καὶ τὴν βεβαιότητα ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς νὰ συγκληθῆ».1

Ὅπως, ὅμως, καί ἄν ἔχουν –τελικά– τά πράγματα, ἐφ’ ὅσον τό θέμα τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου εἶναι ὑπαρκτό, ὀφείλουμε, μέχρι τήν ὑστάτη ὥρα νά ἐκθέτουμε τίς σκέψεις μας, ἀσχέτως τοῦ ἄν ἀκουσθοῦν ἤ ὄχι τά λόγια μας ἀπό ἐκείνους πού τήν προετοίμασαν καί ἀπό ἐκείνους ποῦ θά συμμετάσχουν στήν Σύνοδο. Τό ποιμαντικό χρέος μᾶς ὑποχρεώνει νά μήν σιωποῦμε ἀλλά νά ἐνημερώνουμε τόν λαό τοῦ Θεοῦ, πρόθυμοι –παντοτε– νά διορθώσουμε ὅποιες ἀπόψεις μας  ἀποδειχθοῦν ἐσφαλμένες. Read the rest of this entry »

2016.06.19_906628

Με αφορμή τον εορτασμό της 2ης «Παγκόσμιας Ημέρας Γιόγκα» και τη διοργάνωση ποικίλων συναφών εκδηλώσεων και σεμιναρίων στην περιοχή μας, αλλά και σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η γιόγκα αποτελεί πρακτική των ανατολικών θρησκειών, δεν μπορεί να αποκοπεί από το θρησκευτικό της υπόβαθρο και εγκυμονεί πνευματικούς, σωματικούς και ψυχικούς κινδύνους. (www.imglyfadas.gr).

Τα τελευταία χρόνια διάφοροι αποκαλούμενοι δάσκαλοι, οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα γκουρού, Ινδουϊστές ή Βουδιστές μοναχοί, επισκέπτονται την Ελλάδα και διοργανώνουν ομιλίες και σεμινάρια με σκοπό τον έντεχνο προσηλυτισμό ανύποπτων Χριστιανών. Οι Χριστιανοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί όταν ακούν για «πνευματικά τραγούδια, ασκήσεις χαλάρωσης, τεχνικές αναπνοής, οραματισμούς» κτλ. και να απέχουν από οτιδήποτε σχετίζεται με γιόγκα ή διαλογισμό.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τονίζει ότι η «Γιόγκα αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του Ινδουϊσμού, έχει ποικιλομορφία σχολών, κλάδων, εφαρμογών και τάσεων και ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ “είδος γυμναστικής”. Ως εκ τούτου η Γιόγκα τυγχάνει απολύτως ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας και δεν έχει καμία θέση στη ζωή των Χριστιανών».

image1

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΛΗΞΕ, ΠΡΙΝ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ.
Νίκη τῶν Ὀρθοδόξων

Δόξα τῷ Θεῷ. Ζῇ Κύριος ὁ Θεός. Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Οὐκ ἀρνησόμεθά σε φίλη Ὀρθοδοξία. Τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα καὶ τῶν Πατέρων τὰ δόγματα τῇ Ἐκκλησίᾳ μίαν τὴν πίστιν ἐκράτυνεν.

Αὐθόρμητα ἀναβλύζουν μέσα ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων οἱ βιβλικὲς αὐτές, πατερικὲς καὶ λειτουργικὲς δοξολογικὲς ἐκφράσεις, γιατὶ οἱ ἐπὶ ἕνα αἰώνα τώρα προσπάθειες νὰ ἁλωθεῖ ἐκ τῶν ἔσω ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ παλαιὲς καὶ νέες αἱρέσεις, ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν νέο Γνωστικισμὸ καὶ Συγκρητισμὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπέτυχαν.

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης, ποὺ ἐπρόκειτο ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν νὰ νομιμοποιήσει τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ νὰ ἀναγνωρίσει ὡς ἐκκλησίες τὶς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ, διελύθη εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη. Ἡ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ συνετελεῖτο μὲ τὴν σύγκληση τῆς κακῆς αὐτῆς συναγωγῆς τὴν ἡμέρα τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, ἐστράφη ἐναντίον τῶν ὀργανωτῶν της. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐνήργησε καὶ ἔπνευσε ἐνωρίτερα. Ἐφώτισε τοὺς ἱεράρχες τῶν Ἐκκλησιῶν Βουλγαρίας, Γεωργίας, Σερβίας, Ἀντιοχείας καί, τελευταῖα καὶ ἀποφασιστικά, τῆς Μεγάλης Ρωσίας, ὥστε νὰ μὴ συμμετάσχουν στὴν περίεργη αὐτὴ καὶ ἄγνωστη στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία σύναξη ἐπιλεγμένων οἰκουμενιστῶν ἀντιπροσώπων μὲ προειλημμένες ἀποφάσεις καὶ προκατασκευασμένα σὲ ἐπιτροπὲς «ἡμετέρων» ἀντορθόδοξα κείμενα. Ἐφώτισε πολλοὺς ἀρχιερεῖς τῶν ἄλλων τοπικῶν ἐκκλησιῶν νὰ πράξουν ἐξ ἀρχῆς ὅ,τι ἔπραξε στὸ τέλος ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, νὰ ἀρνηθοῦν νὰ μετάσχουν καὶ νὰ ὑπογράψουν κείμενα, χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ὁμιλήσουν καὶ νὰ ψηφίσουν, ἀναγκασμένοι νὰ νομιμοποιήσουν μία συνοδικὴ διαδικασία πολὺ χειρότερη καὶ τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας, νὰ δεχθοῦν τὴν πρωτάκουστη προσβολὴ τῆς ἰσότητος τῶν ἐπισκόπων, μὲ τὸ νὰ μὴ συγκαλοῦνται ὅλοι οἱ συνεπίσκοποί τους νὰ συζητήσουν, νὰ συναποφασίσουν, νὰ συμψηφίσουν.

Ἐφώτισε καὶ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν τελευταία της συνέλευση νὰ προτείνει, σχεδὸν ὁμόφωνα, διορθώσεις καὶ βελτιώσεις ποὺ συμφωνοῦν μὲ ὅσα οἱ ἀναφερθεῖσες τοπικὲς ἐκκλησίες προβάλλουν ὡς λόγους τῆς μὴ συμμετοχῆς τους σὲ ὀργανωτικὰ καὶ θεολογικὰ ζητήματα. Θὰ ἦταν καλύτερο βέβαια νὰ μὴ μετάσχει καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐξ ἀρχῆς, ὥστε νὰ ἀποδυναμώσει καὶ τὸ προβαλλόμενο ἀνόητο ἐπιχείρημα περὶ δῆθεν ἐθνοφυλετικῶν κινήτρων, ποὺ ἐνεργοῦν στὶς ἐκκλησίες ποὺ δὲν συμμετέχουν. Οἱ οὐσιαστικὲς ἀλλαγὲς ποὺ προτείνει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ δικαιοδοσιακὲς εἰσπηδήσεις ποὺ ἐπιδιώκει νὰ ἀποτρέψει μὲ τὶς προτάσεις της ὀφείλονται σὲ ἐθνοφυλετικὰ κριτήρια; Ὑπάρχει κίνδυνος ὁρατὸς καὶ δικαιολογημένος τὰ ἐθνοφυλετικὰ κριτήρια νὰ ἀποδοθοῦν σὲ ὅσους ἐπιμένουν νὰ στηρίζουν τὸν ὁμόφυλο, ὁμαίμονα καὶ ὁμόγλωσσο πατριάρχη, στὴν ἀποδεδειγμένα οἰκουμενιστική, ἀντορθόδοξη καὶ ἀντιπατερικὴ πορεία τῆς Συνόδου. Θὰ βρεθεῖ σὲ πολὺ δύσκολη θέση ὁ ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, ὅταν θὰ διαπιστώσει ὅτι οἱ ἀνατρεπτικὲς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ προτάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ ἀπορριφθοῦν, διότι ἡ ὑποστήριξη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἐπιβάλλει στοὺς οἰκουμενιστὰς νὰ συγκαλέσουν ὁπωσδήποτε, ἔστω καὶ κολοβή καὶ κουτσουρεμένη, τὴν Σύνοδο. Ἂν ἡ ἀπουσία τόσων ἐκκλησιῶν δὲν πείθει τοὺς ὀργανωτὰς νὰ ἀναβάλουν τὴν σύνοδο καὶ νὰ συζητήσουν γιὰ τὴν ἐπίτευξη ὁμοφωνίας, θὰ δεχθοῦν τὶς προτάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ μάλιστα στὸ θέμα τῆς αὐτονόμησης τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν», ποὺ ἔχει καταντήσει αἰτία πολέμου μεταξὺ Φαναρίου καὶ Ἀθήνας; Φοβούμαστε καὶ ἀνησυχοῦμε ὅτι, ἐπειδὴ πολλοὶ προκαθήμενοι ἔχουν καταντήσει πάπες, ὅπως εὔστοχα ἐγράφη ἀπὸ λογιώτατο καὶ εὐσεβέστατο συμπρεσβύτερο, καὶ συχνά δὲν λειτουργοῦν συνοδικά, θὰ ἀγνοηθοῦν οἱ δεσμευτικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας, καὶ ἡ μία καὶ μοναδικὴ ψῆφος τοῦ ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου θὰ ἐνισχύσει τὸν Οἰκουμενισμὸ τῶν συνοδικῶν κειμένων καὶ τὸν ἐθνοφυλετισμὸ τῶν ἑλληνοφώνων ἐκκλησιῶν. Ἀνησυχοῦμε καὶ προσευχόμαστε νὰ ἀποτραπεῖ αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη.

Ἐφώτισε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ τοὺς Ἁγιορεῖτες, πρῶτα τοὺς κελλιῶτες καὶ λίγο καθυστερημένα τὴν Ἱερὰ Κοινότητα, νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀντίθεσή τους, ὄχι ἐθνοφυλετικά, ἀλλὰ θεολογικὰ γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν συνοδικῶν κειμένων. Ἐφώτισε, τέλος, πολλοὺς ἀπὸ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελοῦν ἕνα εὐρύτερο, συνοδικὸ σῶμα, συγκροτοῦν καὶ ἐκφράζουν τὴν συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἐπισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς, λαϊκούς, σὲ ἡμερίδες, στὸ διαδίκτυο, στὸν ἔντυπο τύπο, μὲ συγκέντρωση χιλιάδων ὑπογραφῶν καὶ σύνταξη πλήθους κειμένων νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὶς θεολογικὲς ἐκτροπὲς καὶ καινοτομίες τῶν συνοδικῶν κειμένων.

Παράλληλα καὶ ὑπεράνω τῆς προετοιμασίας τῆς συνόδου τῆς Κρήτης λειτουργοῦσε καὶ λειτουργεῖ μία ὄντως εὐρεῖα Μεγάλη καὶ Ἁγία Σύνοδος τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, τῇ ἐπιστασίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ Ὁποῖον «ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας» καὶ ὄχι κολοβὲς καὶ ἐλλιπεῖς συνόδους. Εἶναι βέβαιο, ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀπουσιάζει ἐκεῖ ὅπου ὑποστηρίζονται οἱ αἱρέσεις καὶ οἱ πλάνες· οἱ Μονοφυσίτες Ἀντιχαλκηδόνιοι, οἱ Παπικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες, κατὰ σταθερὴ καὶ ὁμόφωνη γνώμη τῶν Ἁγίων Πατέρων, εἶναι αἱρετικοί, δὲν εἶναι ἐκκλησίες, καὶ ἂς προσπαθοῦν μὲ σοφιστεῖες καὶ παρερμηνεῖες νεωτερίζοντες καὶ «Καιρο»σκοποῦντες «ἐπίσκοποι» καὶ «καθηγηταί», ἔχοντες πολλοὶ ἐξ αὐτῶν πορισμὸν τὴν δυσσέβειαν, νὰ διαστρέψουν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ παρασύρουν τοὺς ἀσταθεῖς καὶ ἀμφιβάλλοντες.

Τολμοῦν οἱ δυστυχεῖς καὶ ἀξιολύπητοι, νὰ ἐπικαλοῦνται ἀκόμη καὶ τὸν Ἅγιο Μᾶρκο τὸν Εὐγενικό, ὡς φιλοπαπικό, αὐτὸν ποὺ ἀπεκλήθη «ἀντίπαπας» καὶ «παπομάστιξ». Θὰ τρέχουν νὰ κρυφθοῦν γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὰ τραύματα, ἂν παρουσιάσουμε ἐδῶ ὅσα λέγει ὁ ῞Αγιος Μᾶρκος γιὰ τοὺς Λατίνους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς λατινόφρονες. Κουρασθήκαμε ἐπὶ δύο δεκαετίες σχεδὸν τώρα νὰ παρουσιάζουμε ὅσα Πατέρες, Σύνοδοι καὶ Ἅγιοι λέγουν γιὰ τοὺς Παπικοὺς καὶ τοὺς Προτεστάντες ὡς αἱρετικούς. Γιὰ νὰ μὴ μακρύνουμε τὸ κείμενο μὲ πάμπολλες μαρτυρίες παραθέτουμε ἐλάχιστες μόνον, γιὰ νὰ αἰσχυνθοῦν καὶ ἐντραποῦν οἱ ἀντιπατερικοὶ συνοδικοὶ καὶ οἱ συνοδοιποροῦντες λαϊκοὶ σύμβουλοι, ἰδιαίτερα ὅσοι ἐτόλμησαν αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ἀποκαλύπτοντας τὶς προθέσεις καὶ τὴν πίστη τῶν «συνοδικῶν» τῆς Κρήτης, νὰ ἰσχυρισθοῦν ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι ἐκκλησία, ὅπως ἔπραξαν οἱ τὰ πρῶτα φέροντες καὶ ἄγοντες τὰ τῆς συνόδου μητροπολίτες Γαλλίας Ἐμμανουὴλ καὶ Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Ὁ Μ. Φώτιος ἀναφερόμενος μόνον στὴν παπικὴ αἵρεση τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ» (Filioque) γράφει: «Τὶς οὐ κλείσει τὰ ὦτα πρὸς τὴν ὑπερβολὴν τῆς βλασφημίας ταύτης; Αὕτη κατὰ τῶν Εὐαγγελίων ἵσταται, πρὸς τὰς ἁγίας παρατάσσεται Συνόδους· τοὺς μακαρίους καὶ ἁγίους παραγράφεται Πατέρας, τὸν Μέγαν Ἀθανάσιον, τὸν ἐν θεολογίᾳ περιβόητον Γρηγόριον, τὴν βασίλειον τῆς Ἐκκλησίας στολήν, τὸν Μέγαν Βασίλειον, τὸ χρυσοῦν τῆς οἰκουμένης στόμα, τὸ τῆς σοφίας πέλαγος, τὸν ὡς ἀληθῶς Χρυσόστομον. Καὶ τὶ λέγω τὸν δεῖνα ἢ τὸν δεῖνα; Κατὰ πάντων ὁμοῦ τῶν ἁγίων προφητῶν, ἀποστόλων, ἱεραρχῶν, μαρτύρων, καὶ αὐτῶν τῶν δεσποτικῶν φωνῶν ἡ βλάσφημος αὕτη καὶ θεομάχος φωνὴ ἐξοπλίζεται»1. Ὁ ὅσιος Μελέτιος Γαλησιώτης ὁ Ὁμολογητής (13ος αἰώνας) σὲ ποίημά του μὲ τίτλο «Ὅτι αἱρετικοὶ εἰσιν οἱ Ἰταλοὶ καὶ οἱ συγκοινωνοῦντες αὐτοῖς ἀπόλλυνται» γράφει:

Μέγιστα γὰρ ἐσφάλησαν καὶ πάμπολλα Λατῖνοι
πᾶς τῶν Πατέρων ὁ χορὸς αὐτοὺς καταδικάζει,
αἱρετικοῖς συντάττεται καὶ σύμπας ὁ Λατίνοις
συγκοινωνῶν μεμέρισται Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων2.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στὴν ἀρχὴ τοῦ «Πρώτου Ἀποδεικτικοῦ Λόγου περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» γράφει ὅτι «ὁ δεινὸς καὶ ἀρχέκακος ὄφις», δηλαδὴ ὁ Διάβολος, ποὺ ἐγέννησε τοὺς Ἀρείους, Ἀπολιναρίους, Εὐνομίους καὶ Μακεδονίους, αὐτὸς παρέσυρε καὶ τοὺς «αὐτῷ πειθηνίους Λατίνους» στὴν αἵρεση τοῦ Filioque, τὴν ὁποία ἂν δὲν ἀποκηρύξουν δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ τοὺς δεχθοῦμε σὲ κοινωνία· «οὐδέποτ᾽ ἂν ὑμᾶς, κοινωνοὺς δεξαίμεθα, μέχρις ἂν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ τὸ Πνεῦμα λέγητε»3. Ὁ Ἅγιος Συμεὼν Θεσσαλονίκης ὁ Μυσταγωγός (1416/17-1429), λέγει ὅτι τὸν ἑκάστοτε πάπα «οὐ μόνον οὐ κοινωνικὸν ἔχομεν, ἀλλὰ καὶ αἱρετικὸν ἀποκαλοῦμεν»4 καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει στὸν Παπισμὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅλα ἐκεῖ εἶναι ἀχαρίτωτα: «Βλασφημοῦσιν ἄρα οἱ καινοτόμοι καὶ πόρρω τοῦ Πνεύματός εἰσι, βλασφημοῦντες κατὰ τοῦ Πνεύματος, καὶ οὐκ ἐν αὐτοῖς ὅλως τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· διὸ καὶ τὰ αὐτῶν ἀχαρίτωτα, ὡς τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος ἀθετούντων καὶ ὑποβιβαζόντων αὐτό…διὸ καὶ τὸ Πνεῦμα οὐκ ἐν αὐτοῖς τὸ Ἅγιον, καὶ οὐδὲν πνευματικὸν ἐν αὐτοῖς καὶ καινὰ πάντα καὶ ἐξηλλαγμένα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ παρὰ τὴν θείαν παράδοσιν»5.

Ἂς προσθέσουμε τέλος καὶ μία ἀληθινὴ πανορθόδοξη συνοδικὴ ἀπόφαση, τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰῶνος, πρὶν νὰ κυριαρχήσει ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ καταλάβει τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ δι᾽ αὐτῆς πολλὲς ἄλλες τοπικὲς ἐκκλησίες. Σὲ ἀπάντησή τους οἱ πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς πρὸς τὸν πάπα Πῖον Θ´ (1848) ὁ ὁποῖος τοὺς καλοῦσε νὰ ἑνωθοῦν ἀναγνωρίζοντας τὸ πρωτεῖο του, τοῦ γράφουν ὅτι ἀνάμεσα στὶς αἱρέσεις τὶς παλαιὲς κυριαρχοῦσε ὁ Ἀρειανισμός, τώρα κυριαρχεῖ ὁ Παπισμός, ὁ ὁποῖος, μολονότι φαίνεται ἀκμαῖος καὶ ἰσχυρός, ὅπως ἦταν καὶ ἐκεῖνος, θὰ καταβληθεῖ καὶ αὐτὸς καὶ θὰ ἀποδυναμωθεῖ: «Τούτων τῶν πλατυνθεισῶν, κρίμασιν οἷς οἶδεν Κύριος, ἐπὶ μέγα μέρος τῆς οἰκουμένης αἱρέσεων, ἦν ποτὲ ὁ Ἀρειανισμός, ἔστι δὲ τὴν σήμερον καὶ ὁ Παπισμός· ἀλλὰ καὶ οὗτος (ὥσπερ κακεῖνος ὁ ἤδη παντάπασιν ἐκλελοιπώς), καίτοι ἀκμαῖος τὸ γε νῦν, οὐκ ἰσχύσει εἰς τέλος, ἀλλὰ διελεύσεται καὶ καταβληθήσεται, καὶ ἡ οὐράνιος μεγάλη φωνὴ ἠχήσει “ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ”»6.

Πρέπει νὰ ἐξαφανισθοῦν καὶ νὰ κρυφθοῦν, ἂν τοὺς ἀπέμεινε λίγη ἐντροπή, ὅσοι τὶς πατερικὲς αὐτὲς θέσεις ὀνομάζουν «συντηρητισμό» καί «ζηλωτισμό». Βλασφημοῦν καὶ ὑβρίζουν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, γίνονται δεκανίκια τοῦ καταρρέοντος Παπισμοῦ καὶ τοῦ ἐξ αὐτοῦ προελθόντος Προτεσταντισμοῦ μὲ τὸ νὰ τοὺς θεωροῦν ὡς «ἐκκλησίες» καὶ νὰ ὑποστηρίζουν μέσα στὰ συνοδικὰ κείμενα τοὺς ἀποτυχημένους θεολογικοὺς διαλόγους, τὰ ἐπαίσχυντα κείμενα τοῦ Balamand, τοῦ Porto Alegre, τοῦ Pusan, καὶ νὰ ἐπιμένουν στὴν συμμετοχή μας στὸ λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», ὅπου υἱοθετήθηκαν φοβερὲς δογματικὲς καὶ ἠθικὲς ἐκτροπὲς καὶ παρεκκλίσεις, μέχρι τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς ἀποδοχῆς ὡμολογημένων Σοδομιτῶν στὶς τάξεις τῶν κληρικῶν. Αὐτὰ εἶναι ὄντως «πρόοδος», ἀλλὰ πρὸς τὸ κακὸ καὶ πρὸς τὴν κόλαση.

Ἐμεῖς ἐκφράζουμε τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἀγαλλίασή μας, διότι μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεὸς νὰ ἀκολουθοῦμε τοὺς θεοφώτιστους καὶ πνευματοφόρους Ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι καθοδήγησαν πολλὲς τοπικὲς ἐκκλησίες καὶ πολλοὺς ἐπισκόπους νὰ μὴ συμμετάσχουν στὴν ἀχαρίτωτη σύνοδο τῆς Κρήτης, ποὺ ἔχασε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γιατὶ κοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικούς. Ἐφέτος γιορτάσαμε ἐνωρίτερα τὴν ἐπιδημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος• πανηγυρικὰ καὶ ἐπίσημα θὰ τὴν ἑορτάσουμε τὴν ἐρχομένη Κυριακὴ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς. Μποροῦμε, μεταβάλλοντας καὶ προσαρμόζοντας τὸ δοξαστικὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς προηγουμένης Κυριακῆς, νὰ ψάλλουμε: «Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορὸς ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων μὴ συνδραμών, τῆς αἱρέσεως τῶν Οἰκουμενιστῶν διέλυσε τὴν συμπαιγνίαν».

______________________

1 Μ. ΦΩΤΙΟΥ, Πρὸς τοὺς τῆς Ἀνατολῆς ἀρχιερατικοὺς θρόνους 16, εἰς ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμος Α´, σελ. 324._

2 ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Λόγος Γ´, Κατ᾽ Ἰταλῶν, εἰς V. LAURENT καὶ L. DARRUZÉS, Dossier Grec de l’ union de Lyon (1273-1277), Paris 1976, σελ. 554 καὶ 558.

3 Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, Συγγράμματα, τόμ. Α´, Θεσσαλονίκη 1951, ἐπιμελείᾳ Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, σελ. 23-24.

4 Διάλογος 23, PG 155, 120-122.

5 Ἐπιστολὴ περὶ τῶν Μακαρισμῶν 5, εἰς D. BALFOUR, Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (1416/17-1429), Ἔργα Θεολογικά, Ἀνάλεκτα Βλατάδων 34, Θεσσαλονίκη 1982, σελ. 226.

6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ, Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. Β´, Graz-Austria 19682, σελ.986. Τὴν συνοδικὴ ἐπιστολὴ ὑπογράφουν οἱ πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Ἄνθιμος, Ἀλεξανδρείας Ἱερόθεος, Ἀντιοχείας Μεθόδιος, Ἱεροσολύμων Κύριλλος καὶ πολλοὶ συνοδικοὶ ἀρχιερεῖς.

http://www.impantokratoros.gr/57FE623A.el.aspx

2016-06-10_184129

Μασόνοι: -«Κανδηλανάπται» οἱ τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας; Ἐνῷ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι µαζί µας!

Σὲ παλαιότερο τεκτονικὸ ἔντυπο, ἕνας ἐξέχων Μασόνος σὲ ἐπίσηµη ὁµιλία του πρὸς τοὺς ἀδελφούς του, δείχνοντας τὴν µεγάλη ἐχθρότητα τοῦ Τεκτονισµοῦ κατὰ τῆς τότε Παπικῆς Ἐκκλησίας ἐκφώνησε τὰ ἑξῆς:

Ἀγαπητοὶ Ἀδερφοί, τὸ παχὺ βαῖνον ἅρµα τοῦ Τεκτονικοῦ Τάγµατος ἦτο ἑπόµενον νὰ ἐξυπνήση τοὺς βαρούχειον κοιµωµένους [µεγάλης διάρκειας ὕπνου] κανδηλανάπτας τῆς Ρωµαϊκῆς Ἐκκλησίας, διὰ νὰ συγκαλέσωσι συνέδρια ἀντιτεκτονικὰ καὶ ἐκσφενδονίζωσι µίαν ἔτι φορὰν µύδρους πλήρεις ἀέρος κατ’ ἐκείνων [τῶν Μασόνων], οἵτινες τοὺς κατεκρήµνισαν ἐκ τῆς κοσµικῆς ἐξουσίας καὶ ἐδίδαξαν τὸν ἄνθρωπον, ὅτι ὡς χριστιανὸς πρέπει νὰ ἐκτελῆ τὰ ὑπὸ τῶν θείων καὶ κοινωνικῶν νόµων ἐπιβαλλόµενα καθήκοντα, καὶ ὅτι τὰ ἱερὰ σανδάλια, ἅτινα ὁ Ποντίφηξ ἔτεινε αὐτῷ [εἰς τοὺς παπικοὺς] εἰς ἀσπασµὸν µετεῖχον τῆς ἁγιότητος ὅσον αὐτὸς [ὁ Πάπας] µετεῖχε τοῦ ἀλαθήτου, ὅπερ οἱ θεράποντές του [οἱ ὑπηρέτες του, οἱ πιστοί του] τῷ ἀνε- γνώρισαν…

…Εἶναι ἀναχρονισµὸς ἡ ὕπαρξις τῶν Παπικῶν Κληρικῶν! Read the rest of this entry »

homeopathy

Ελεεινολόγησαν πολλοί τον σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού του πρωθυπουργού για το γεγονός ότι εγκατέλειψε τον σχολιασμό της Ελένης Μενεγάκη στα social media και το έριξε στα γιατροσόφια. Ως γνωστόν ο κ. Νίκος Καρανίκας ανάρτησε στο Facebook ένα γελοίο δημοσίευμα με τίτλο «Του είπαν ότι του απέμεναν 18 μήνες ζωής – Να πώς γιάτρεψε παράνομα τον καρκίνο του». Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο 33χρονος Davis Hibbit από την Αγγλία είχε διαγνωστεί με καρκίνο, σταμάτησε τις χημειοθεραπείες και, επειδή ακολούθησε μια θεραπεία με έλαιο κάνναβης, γιατρεύτηκε.

Αυτό που δεν κατάλαβαν όσοι χλεύαζαν τον κ. Καρανίκα είναι ότι ο σύμβουλος του πρωθυπουργού δεν έδινε συμβουλές στους καρκινοπαθείς. Χάραζε στρατηγική. Αυτό πιστοποιείται από το γεγονός ότι με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για να υπάρξει επίσημη αναγνώριση της ομοιοπαθητικής στο πλαίσιο άσκησης της ιατρικής πράξης. Τα επτά από τα ένδεκα μέλη είναι ομοιοπαθητικοί γιατροί. Οι υπόλοιποι είναι σύμβουλοι του υπουργού.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπάρχει διεθνώς μεγάλη διαμάχη για τη χρήση της ομοιοπαθητικής ως θεραπείας ακόμη και απλών ασθενειών. Δεν έχει καμιά επιστημονική βάση. Είναι κάτι σαν τον μεταμοντερνισμό στην ιατρική, με αβάσιμες θεωρίες περί ολιστικής ύπαρξης του ατόμου, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πρόσφατα να μη χρησιμοποιείται, τουλάχιστον για τις ασθένειες που έχουν θανατηφόρο αποτέλεσμα. Κάποια Εθνικά Συστήματα Υγείας –μάλλον εξαιτίας του αξιοθαύμαστου λόμπινγκ που κάνει ο κλάδος– αποζημιώνουν ομοιοπαθητικές θεραπείες, αλλά η Επιστημονική και Τεχνολογική Επιτροπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου αποφάσισε ότι «η αποδεικτική βάση δείχνει πως η ομοιοπαθητική δεν είναι αποτελεσματική (δηλαδή δεν λειτουργεί διαφορετικά από το φαινόμενο εικονικών φαρμάκων)» και ότι «οι εξηγήσεις για το πώς θα μπορούσε να λειτουργεί δεν είναι επιστημονικά αληθοφανείς… η χορήγηση εικονικών φαρμάκων από το NHS θα πρέπει να γίνεται λιγότερο συχνά. Η χρηματοδότηση των ομοιοπαθητικών νοσοκομείων –που ειδικεύονται στην παροχή των εικονικών φαρμάκων– δεν πρέπει να συνεχιστεί και οι γιατροί του NHS να μην παραπέμπουν τους ασθενείς στους ομοιοπαθητικούς».

Από όλα αυτά –και πολλά παραπάνω που δεν χωρούν στο πλαίσιο ενός άρθρου– προκύπτει ένα ερώτημα: γιατί ο υπουργός Υγείας προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα κρυφίως και με μια ομάδα που αποτελείται μόνο από ομοιοπαθητικούς γιατρούς; Δεν πιστεύει ότι πρέπει να προηγηθεί ενδελεχής διάλογος μέσα στην ιατρική κοινότητα, να πάρουν θέση οι ιατρικοί σύλλογοι, οι σχολές ιατρικής της χώρας κ.ά.;

Μάλλον όχι, κι αυτό για μικροπολιτικούς λόγους. Η κυβέρνηση κάνει, απλώς, ακόμη ένα ρουσφέτι. Επειδή, λόγω μνημονίου, δεν μπορεί να σκορπίσει λεφτά, μοιράζει διευθετήσεις. Νομοθετεί offshore για κάποιους πολιτικούς, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται σε άδεια, νομιμοποίηση πτυχίων για όσους κατέθεσαν πλαστά δικαιολογητικά στο Δημόσιο, κατοχύρωση της ομοιοπαθητικής, στα κρυφά, για κάποιους γιατρούς. Ολα για την ψήφο που προσδοκά. Δεν καταστρέφει μόνο την οικονομία επειδή κυνηγά αυταπάτες. Καταστρέφει πολύ περισσότερα κυνηγώντας πελάτες.

http://www.kathimerini.gr/861996/opinion/epikairothta/politikh/omoiopa8htika-roysfetia

2016-06-07_154503

http://www.egolpion.com/0A55411B.el.aspx

00000d

«Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία»

Πολλοί εξεπλάγησαν, όταν σε πρόσφατη συνέντευξή του ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής αποκάλυψε , ότι όταν ενημέρωσε το Σωτήρη Μουστάκα , ότι θα χρειαστεί να μικρύνουν οι σκηνές που ερμήνευε στην ταινία του «El Greko» και πιο συγκεκριμένα ότι έκοψε αυτό που έλεγε ο Τισιάνο, ο ζωγράφος που υποδυόταν, ότι ο «πίνακας αυτός είναι ελληνικός», ο αείμνηστος ηθοποιός τον κάλεσε στο τηλέφωνο και του είπε….

« Ό, τι άλλο θέλεις να κόψω, αλλά μην μου πάρεις από το στόμα αυτού του ρόλου τη λέξη ελληνικός ! Θέλω να την πω για πολλούς λόγους αυτή τη λέξη !» Read the rest of this entry »

Ο γέροντας Εφραίμ περιγράφει την οσιακή κοίμηση του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή όπως την έζησε. Η λήψη έγινε στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής του Αγ. Αντωνίου στην Αριζόνα των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2014 και αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος από την πλούσια περιγραφή των πνευματικών αγώνων του Γέροντα Εφραίμ (διάρκειας μίας ώρας)

πηγή: http://www.imverias.gr/

2016-06-04_153004

http://www.egolpion.com/18EAFC25.el.aspx

2016-06-04_112525

Παράκληση και ικεσία – Η προσπάθεια διεθνοποιήσεως τού Άγιου Όρους από τους Βουλγάρους – Γιατί έστειλαν επιστολή στον Χίτλερ – Τόπος περιθάλψεως και φυγαδεύσεως – Μαρτυρήσαντες μοναχοί

http://www.egolpion.com/ABC467DD.el.aspx

 

Prosklisi_Syggeni_Kardiopathia_gia_blogs (1)

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ημερίδα με θέμα: «ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

ΣΧΕΣΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, 3-9μμ

 

           Ο «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Η Αγία Σοφία«» δημιουργήθηκε άτυπα το 2011 και έλαβε τη μορφή του Σωματείου μη-κερδοσκοπικού σκοπού το 2013.Ιδρύθηκε από γονείς καρδιοπαθών παιδιών για να στηρίζει με κάθε τρόπο τα παιδιά που πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες και τις οικογένειές τους, δίνοντας μεγάλους αγώνες για την προάσπιση και απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π., του μοναδικού δημόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στη χώρα μας, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Read the rest of this entry »

2016-06-03_102054

 Ὁ ἄλλοτε ἄγριος πόλεμος καὶ ἡ προσπάθεια διὰ εἰρήνευσιν 

Ἕνας Μασόνος γράφει: «Εἰς τὰ γόνατα ὤ οὐτιδανοὶ καὶ βρωµεροὶ κληρικοί»!

 Ὁ µεταξὺ τῆς Μασονίας καὶ τοῦ Παπισµοῦ πόλεµος κατὰ τοὺς προηγούµενους αἰῶνες ἦταν σκληρότατος. Ὁ Παπισµὸς ἐµάχετο µὲ ποντιφικὲς βοῦλες καὶ ἡ Μασονία µὲ τὰ δικά της µέσα. Ἡ ἐπιθετικὴ γλώσσα τῶν Τεκτόνων ἦταν φοβερή. Θὰ παραθέσουµε τώρα, ὡς ἕνα τέτοιο παράδειγµα, τί κατὰ τῶν Παπικῶν ἔγραφε ὁ διαβόητος Μασόνος Leo Taxil, ΠΡΙΝ ἐγκαταλείψει ὡς ἀποστάτης τὸν Τεκτονισµό, ὅταν ἦταν δηλαδὴ Μασόνος ἐν ἐνεργείᾳ.

∆ιαβάζουµε σχετικῶς (σὲ αὐθεντικὸ µασονικὸ ἔντυπο) τὰ ἑξῆς φοβερὰ εἰς βάρος τῶν Παπικῶν: Read the rest of this entry »

2016-06-03_095823

http://www.egolpion.com/BE41F389.el.aspx

2016-06-03_094453

http://www.egolpion.com/9DDAF94F.el.aspx

2016-06-02_090240

Τόν περισσότερο καιρό ζοῦσε στά σπήλαια καί στήν ἔρημο τοῦ Ἁγιοφάραγγου, σέ κελλιά πού κατασκεύαζε γιά νά προφυλάσσεται ἀπό τό κρύο, τίς βροχές καί τούς ἀέρηδες καί νά φεύγη μακρυά ἀπό τήν προσοχή τῶν ἀνθρώπων.Σκληρός, δύσκολος καί ἀφιλόξενος τόπος τό Ἁγιοφάραγγο, τόπος παλαιῶν καί μάλιστα «ἀθέατων» ἀσκητῶν, κατά τήν παράδοση τῶν ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς.

Read more:http://www.egolpion.com/405A0BE1.el.aspx#ixzz4AOoiVgBH

3_1_1

ΠΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΟΠΩΣ Ο π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ;

Παραθέτουµε κατωτέρῳ «µιά ἐξοµολογητική κατάθεση» τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα ἐπί πλέον ἐγκώµιο τοῦ ἤθους τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πατέρα µας ἀλλά καί ἀποδεικτική τοῦ ἤθους τῶν κατά σάρκα συγγενῶν του καί ἰδιαιτέρως τῶν ἀδελφῶν του.

Ἡ κατ’ ἐπανάληψιν ἐγκαρδίως ἐκφωνηθεῖσα καί γραπτῶς διατυπωθεῖσα εὐχαριστία τοῦ ἀδελφοῦ του κ. Πολυνείκη Θεοδωροπούλου, «Εὐχαριστοῦµε τό Θεό πού γεννήθηκες στήν οἰκογένειά µας, ἀείµνηστε π. Ἐπιφάνιε!», τά συνοψίζει καί τά ἐκφράζει ὅλα!     (π. Β.Ε.Β) Read the rest of this entry »

2016-05-31_230504

http://www.egolpion.com/55B89641.el.aspx

2016-06-01_162320

Όπως μπορούμε να δούμε το άρθρο δεν είναι «εφεύρεση» και δημιουργία του εγκόλπιου.

Δημοσιεύθηκε στην ΡΟΜΦΑΙΑ και αποσύρθηκε μετά από λίγες ώρες. Όποιοι το είχαμε αναδημοσιεύσει δεν ενημερωθήκαμε για το κατέβασμα του άρθρου το οποίο να σημειώσουμε υπογράφει ο κ.Δημήτρης Ριζούλης για την εφημερίδα «Ορθόδοξη Αλήθεια».

2016-06-01_162451

Η αναδημοσίευση από έγκυρες πηγές (ΡΟΜΦΑΙΑ- «Ορθόδοξη Αλήθεια») σημαίνει διπλή διασταύρωση στοιχείων !, αλλά από τη στιγμή που το άρθρο κατέβηκε θεωρούμε ότι θα υπάρχουν εξηγήσεις και αναμένουμε. 

ilarion
Συνεχίζεται ο σάλος με τον δήθεν μητροπολίτη, ένα θέμα που είχαμε αποκαλύψει από αυτή την στήλη (δείτε εδώ) τον Δεκέμβριο του 2015.
Ο συγκεκριμένος «μητροπολίτης» κατάφερε και ξεγέλασε τουλάχιστον έναν Δήμαρχο από την ανατολική Κρήτη, ο οποίος τον δέχτηκε με κάθε επισημότητα στο γραφείο του, ενώ δυο άλλοι Δήμαρχοι από Ηράκλειο και Ρέθυμνο, κατάλαβαν στο παρά πέντε ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν δέχτηκαν τη συνάντηση που τους είχε προταθεί.
Δεν είναι όμως και λίγοι οι γνωστοί Ηρακλειώτες που – μάλλον παραπληροφορημένοι – τον έχουν επισκεφτεί και μάλιστα έχουν φωτογραφηθεί μαζί του, γεμίζοντας τον τοίχο του «μητροπολίτη» με φωτογραφίες τους.

Read the rest of this entry »

«…Ο πατήρ Αυγουστίνος εξεπολίτισεν και αθιγγάνους και τους μετέτρεψεν εις πρότυπα τάξεως, πειθαρχίας και καθαριότητας, νομιμοφροσύνης, ευπρεπείας και ευποιΐας. Διέθετε τα πάντα, ακόμη και τον μισθόν του προς τούτο. Δεν εκρατούσεν ποτέ χρήματα δια τον εαυτόν του.». (Σελίδα 3 από το περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή», τεύχος 44, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010).

πηγή http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=44111  

2016-05-31_080711

http://www.egolpion.com/BD4CC6F5.el.aspx

2016-05-30_234006

http://www.egolpion.com/4DE1FD52.el.aspx

ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

exofyllo_Feb-Jul16

http://www.ppu.org.cy/docs/ENHMERWSIS_FEB-IOYL_2016web.pdf

2016-05-29_234900

http://www.egolpion.com/65EC0184.el.aspx

2016-05-29_204135

Χαρακτηριστικά, υποστήριξε πως, κάποιες φορές, χρειάζονται και οι ακραίοι, για να είναι οι άλλοι προσεκτικοί

Ικανοποίηση εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος για την είσοδο του ΕΛΑΜ (Χρυσή Αυγή Κύπρου) στην κυπριακή Βουλή.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha της Κύπρου, ανέφερε πως κάποιες φορές χρειάζονται και οι ακραίοι, για να είναι οι άλλοι προσεκτικοί.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος παλαιότερα είχε χαρακτηρίσει τα μέλη του ΕΛΑΜ ως παιδιά με κρυστάλλινες θέσεις, δεχόμενος έντονες επικρίσεις.

Είχε δηλώσει, χαρακτηριστικά, πως «πλείστες απόψεις του ΕΛΑΜ με εκφράζουν. Κι αν είναι εναντίον των λαθρομεταναστών, τολμώ να σας πω ότι και εγώ είμαι εναντίον των λαθρομεταναστών. Δεν μπορούμε να γίνει εδώ μια πανσπερμία».

Αμφισβήτησε, δε, το νεοναζιστικό χαρακτήρα του ΕΛΑΜ, λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όσες φορές ήρθα σε επαφή με αυτά τα παιδιά, έχω αντιληφθεί ότι είναι μορφωμένα παιδιά, ενδιαφέρονται για τον τόπο και οι απόψεις τους είναι κρυστάλλινες».

http://www.protothema.gr/greece/article/581722/video-o-arhiepiskopos-kuprou-eulogei-tin-eisodo-tou-elam-stin-kupriaki-vouli/

202595-cyprus

Ποιά είναι η Χρυσή Αυγή της Κύπρου

[…] Στην ουσία πρόκειται για ένα παράρτημα της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο. Αυτή ήταν άλλωστε και η αρχική του ονομασία: «Χρυσή Αυγή (Παράρτημα Κύπρου)». Όμως η ονομασία δεν έγινε δεκτή από το υπουργείο εσωτερικών και την άλλαξε σε ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ ακολούθησε τις τακτικές και τις μεθόδους των χρυσαυγιτών. Ναζιστικές φιέστες και συσσίτια μόνο για Κύπριους, στρατιωτική πειθαρχία και ασκήσεις, επιθέσεις κατά μεταναστών, αντιφασιστών και πολιτικών, τραμπουκισμοί και εθνικιστική προπαγάνδα.

Ήταν το 2013 όταν ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού είχε παραδώσει στον υπουργείο Δικαιοσύνης υλικό που αποδείκνυε την παράνομη δράση μελών ακροδεξιών ομάδων και τη σχέση τους με το ΕΛΑΜ και τη Χρυσή Αυγή. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου διαπίστωσε ότι οι δραστηριότητες του ΕΛΑΜ αποτελούν μεν ποινικά αδικήματα, αλλά επειδή η νομοθεσία για αυτά ήταν νέα δεν προχώρησε σε ποινικές διώξεις.

Το 2011 το ΕΛΑΜ δεν είχε καταφέρει να μπει στην κυπριακή Βουλή, συγκεντρώνοντας μόλις το 1,08% των ψήφων. Όμως πέντε χρόνια αργότερα, ο στόχος επετεύχθη, καθώς είδε το ποσοστό του να τριπλασιάζεται. Αν και συγκέντρωσε το χαμηλότερο ποσοστό από τα οκτώ κόμματα, μόλις 0,1% πάνω από το όριο, το ΕΛΑΜ για πρώτη φορά θα έχει δύο εκπροσώπους στο κυπριακό κοινοβούλιο.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στήθηκε στα γραφεία του ΕΛΑΜ στη Λευκωσία ένα ακροδεξιό πανηγύρι, αντίστοιχο με αυτά της Χρυσής Αυγής. Εξετάζοντας κάθε πτυχή του ΕΛΑΜ από την εμφάνισή των μελών του στις συγκεντρώσεις (κράνη, στρατιωτικά παντελόνια, μαύρες μπλούζες, στρατιωτική ιεραρχία και στοίχιση και παραγγέλματα) μέχρι τα συνθήματα και τις θέσεις, μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί εύκολα πως πρόκειται για μια «θυγατρική» της ελληνικής νεοναζιστικής οργάνωσης.

«Μακριά από ρηχούς «πατριωτισμούς» και θολούς ορισμούς του Εθνικισμού, ορθώνεται ο δικός μας Λαϊκός Εθνικισμός, σαφής, καθαρός, φωτίζοντας τον ανηφορικό δρόμο που έχουμε να ανέβουμε με δύο μόνο λέξεις: Αίμα και Τιμή. Δύο φάροι φωτός, οι οποίοι επάγουν και συνεπάγουν, μια ολόκληρη Στάση Ζωής», υποστηρίζει το ΕΛΑΜ. «Ο κοινός μας Αγώνας, οι κοινοί κίνδυνοι, τα κοινά Ιδανικά, και το κυριότερο το κοινό Αίμα, μας συνδέουν περισσότερο από κάθε άλλο. Ανάμεσα στους Συναγωνιστές αναπτύσσεται ένας κοινός δεσμός πιο δυνατός από κάθε άλλον». Βασικός σκοπός της ζωής των εθνικιστών είναι η φυλή και το έθνος».

Όσο για την ιεραρχική δομή της κοινωνίας που οραματίζεται το ΕΛΑΜ: «Κάθε Αγώνας θέλει τον Αρχηγό του. Αυτός είναι ο υπεύθυνος του σκοπού για την διεξαγωγή του. Για να πάει μπροστά ο Αγώνας, πρέπει όσοι δέχονται διαταγές να τις εκτελούν τυφλά και χωρίς συζήτηση. Μόνο έτσι θα γίνουν μεγάλα έργα». ΠΗΓΗ: http://tvxs.gr/news/eyropi-eop/poia-einai-i-xrysi-aygi-tis-kyproy

ΣΥΜΦΩΝΕΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΕΣ» ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟ; (06΄20″- 06’30»)

 

2016-05-29_200255

http://www.egolpion.com/0DF2B510.el.aspx

2016-05-29_132105

Αι σχέσεις Παπισµού-Μασονίας κατά τους τελευταίους αιώνας

 Ο άλλοτε άγριος πόλεμος και η προσπάθεια δια ειρήνευσιν

Ένας Μασόνος επαναλαµβάνει: «Ω Pape Satan, Pape Satan Aleppe (∆άντης)»

Τροµάζουν οι εκ των ορθοδόξων χριστιανών ερευνητές για την σκληρότητα των µέσων και των εκφράσεων που χρησιµοποίησαν αµφότεροι οι αντιµαχόµενοι, στην «δαιµονιώδη Ευρώπη» κατά τους τελευταίους αιώνες, ιδιαίτερα η µία πλευρά. Ποιοί οι αντιµαχόµενοι; Μα ο Παπισµός και η Μασονία! Αιώνες ολόκληρους (1738-1983) εµάχοντο σκληρά και σκαιώς υβρίζοντο µεταξύ τους µασόνοι και παπικοί. Read the rest of this entry »


image1

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ

ΘΡΥΛΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΕΦ. Ο. ΗΜΕΛΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

http://www.egolpion.com/palaiologos_8ruloi.el.aspx

 +

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ  ΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Γεώργιος Φραντζής

http://www.egolpion.com/poliorkia_polhs.el.aspx

 +

ΚΘ’ ΜΑΪΟΥ

Σπυρ. Λάμπρος

http://www.egolpion.com/29_may.el.aspx

 +

Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΟ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟ

http://www.egolpion.com/xroniko_poliorkias.el.aspx

 +

Επιστολή του πάπα Πίου του Β’ 

προς τον Μωάμεθ δέκα χρόνια μετά την Άλωση

http://www.egolpion.com/epistolh_papa_alesis.el.aspx

 +

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ

STEVEN RUNSIMAN

http://www.egolpion.com/8072F161.el.aspx

 +

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Σημείο καμπής 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Υπτγος ε.α. Βασίλειος Διάμεσης

http://www.egolpion.com/alwsi_kamph.el.aspx

 +

ΤΟ ΚΟΥΡΣΕΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

http://www.egolpion.com/koursema_polhs.el.aspx

 +

Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ

 Η Άλωση της Κων/πόλεως (1453) και η σημασία της ως γεγονός  

 ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

http://www.egolpion.com/1453_simasia.el.aspx

 +

Τα αίτια της πτώσεωςτης Κωνσταντινουπόλεως,

κατά τον Ιωσήφ τον Βρυέννιον

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

http://www.egolpion.com/aitia_ptwshs.el.aspx

 +

1453

Η Άλωσις της Πόλεως
 και το Δράμα των Εθνικών μας Διχασμών

http://www.egolpion.com/alwsis.el.aspx

 +

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑΔΙΟ ΣΧΟΛΑΡΙΟ

 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

http://www.egolpion.com/E3749D7C.el.aspx

 +++

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ

12980547_10208963003091812_938378325_n-2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣXETIKA ME THN ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ 5ου “FESTIVAL ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ”
Ἀρ. Πρωτ. 20160526-01 Ἀθήνα, 26 Μαΐου 2016

Ἀγαπητοί μας ὁμοφυλόφιλοι,
Μέ ἔκπληξη ἀντικρίσαμε πρόσφατα τίς ἀφίσες τοῦ 5ου λεγόμενου “Festival ὑπερηφάνειας”, πού διοργανώνετε στή Θεσσαλονίκη γιά τίς 24-25/6/2016. Ὅπως φαίνεται, ἔχετε κάνει ὁμαδικά μιά στροφή πρός τόν χριστιανισμό, γιά νά θέσετε τό “Festival ὑπερηφάνειας” κάτω ἀπό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ.

Ὄντως ἔχετε δίκιο: Read the rest of this entry »

2016-05-28_142335

http://www.egolpion.com/E750AFA1.el.aspx

Ετικετοσύννεφο

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 2.362 ακόμα followers

Αρέσει σε %d bloggers: