www.egolpion.com

2015-06-05_204247

http://www.egolpion.com/87F55FF7.el.aspx

2015-06-03_082125

http://www.egolpion.com/767240B3.el.aspx

Ihsous_Xristos_01

Χωρίς σχόλια μεταφέρω απόσπασμα από την ιστοσελίδα Φωτεινή Γραμμή:

Θὰ βραβεύσωμε

 Τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρ. π. Βασίλειο Σπηλιόπουλο καὶ τὴν ἡρωίδα πρεσβυτέρα του Μαρία, οἱ ὁποῖοι ἐτόλμησαν καὶ τὸ 8ον τέκνο τους νὰ τὸ φέρουν εἰς τὸν κόσμο διὰ καισαρικῆς τομῆς (παγκόσμιο φαινόμενο) ! ! !

http://www.fotgrammi.gr/

2015-04-19_205324

http://www.egolpion.com/FB1FB1A5.el.aspx

2015-04-19_203556

http://www.egolpion.com/E1F8D252.el.aspx

2015-04-19_201930

http://www.egolpion.com/E9B77907.el.aspx

ΑΘΑΝΑΤΟΙ!

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ

18211

     Η επανάσταση των Ελλήνων το 1821 είναι ένα από τα πιο λαμπρά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας κατά την απόφαση και όχι κατά το αποτέλεσμα και τις συνέπειές του. Στο παρελθόν η επέτειος πανηγυριζόταν κατά τρόπο υποκριτικό χωρίς διάθεση προσέγγισης προς το πνεύμα των πρωτεργατών της. Κατά τα τελευταία έτη έχουμε επίθεση εκ μέρους των εθνομηδενιστών, προκειμένου να αμαυρωθεί ακόμη και η μνήμη αυτών και να σπιλωθεί η Εκκλησία, της οποίας ο ρόλος προβάλλεται από τους εχθρούς του έθνους ως εθνομειοδοτικός!

Read the rest of this entry »

2015-03-23_164751

http://www.egolpion.com/DAAD951E.el.aspx 

2015-03-09_172015

http://www.egolpion.com/3C0563CE.el.aspx

2015-03-09_134418

http://orthodoxethos.com/

[en]image1

Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Πέτρος Χιρς, Διδάκτωρ της Θεολογίας, αναλύει με πολλή σαφήνεια και ειλικρίνεια τις προϋποθέσεις της πραγματικής Ιεραποστολής της Ορθοδοξίας μεταξύ των αιρετικών, αλλά και τις προδοτικές ελλείψεις και τα σφάλματα του Οικουμενισμού. Η ομιλία του π. Χίρς έγινε τον Δεκέμβριο του 2014 στην Πάτρα, διοργανούμενη από την Χριστιανική Εστία Πατρών.

Η ουσία της ομιλίας του π. Πέτρου Χιρς, συνοψίζεται στο ότι η επιστροφή των αιρετικών (ετεροδόξων) στην Εκκλησία είναι υπόθεση του Θεού, η δε δική μας συμβολή σε αυτήν είναι το να μη εμποδίσουμε την επίγνωση της Ορθοδοξίας εκ μέρους των αιρετικών, εξ αιτίας του θεολογικού σχετικισμού και της γενικής εκκοσμικεύσεως εκ μέρους μας. Ουσιώδης είναι στη διαδικασία της επιστροφής η επίγνωση της αληθούς Εκκλησιολογίας, το ότι ο Χριστός ταυτίζεται με το Σώμα Του, την Μία Εκκλησία, την Ορθόδοξη. Την Εκκλησία χωρίζει χαώδης διαφορά από την ετεροδοξία (δηλ. την αίρεση), τον Ρωμαιοκαθολικισμό, τον Προτεσταντισμό, Αγγλικανισμό κ.λπ.

Μετά από μια σύντομη εξιστόρηση της μεταστροφής του στην Ορθοδοξία από τον Αγγλικανισμό, ο ομιλητής αναλύει τα εξής τρία σημαντικά σημεία: (α) τί αναζητεί ο ετερόδοξος και τί όχι· (β) πώς οι Ορθόδοξοι εμποδίζουμε την προσέλευση των αιρετικών στην Αλήθεια, την Εκκλησία· και (γ) τί ρόλο παίζουμε εμείς σε αυτήν τη μεταστροφή.

1.    Σύμφωνα με τα λόγια του αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου οφείλουμε «να δώσουμε την καλή ανησυχία» στους ετεροδόξους. Εμείς συνήθως κάνουμε διάλογο με τους «αναπαυμένους» στην αίρεση ηγέτες των αιρέσεων, οι οποίοι δεν αναζητούν την αλήθεια. Οι απλοί πιστοί των ετεροδόξων, νιώθουν ότι η χάρη του Θεού τους πολιορκεί «έξωθεν» (αλλά την στερούνται έσωθεν, στην καρδιά) και ουσιαστικώς ψάχνουν την Ορθοδοξία, χωρίς να την γνωρίζουν, γι΄ αυτό και μάχονται κατά της εκκοσμίκευσης που προωθούν οι ηγέτες τους. Οι ετερόδοξοι που θέλουν να βρούν τον Χριστό (α) δεν ενδιαφέρονται για την ένωση των Εκκλησιών, αλλά για την προσωπική τους ένωση με τον Χριστό, που τούς λείπει· (β) δεν θέλουν να οικειοποιηθούν τα εξωτερικά χαρίσματα που η Ορθόδοξος Εκκλησία ΕΧΕΙ, αλλά αυτό πού ΕΙΝΑΙ, δηλ. ο Χριστός· (γ) δεν αναζητούν λύσεις σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, αφού άλλωστε η περί αυτά ηθικολογία είναι πιο ανεπτυγμένη εκεί, στην αίρεση· και (δ) δεν αναζητούν μια «οικονομία» (συγκατάβαση), όπως λ.χ. του μεικτού γάμου, απλώς για να εξοικονομήσουν τις προσωπικές τους προοπτικές. Η «οικονομία» εμποδίζει την γνωριμία με την αλήθεια. Πολύ σημαντική είναι η γνώση της εκκλησιαστικής Ιστορίας. Οι Προτεστάντες και οι Παπικοί δεν γνωρίζουν την ιστορία της Εκκλησίας, γι’ αυτό και δεν κατανοούν αρχικώς γιατί η Ορθοδοξία είναι η Μία Εκκλησία· όσοι ήλθαν στην Ορθοδοξία ήλθαν συνήθως μέσω της ιστορικής μελέτης τους.

2.    Την προσέλευση των αιρετικών, των ετεροδόξων, στην Ορθοδοξία την μεθοδεύει ο ίδιος ο Θεός, αλλά συνήθως την εμποδίζουμε οι ίδιοι οι Ορθόδοξοι, ως εξής: (α) όταν νομίζουμε ότι η προσωπική μας αρετή και όχι ο Χριστός θα ελκύσει τους αιρετικούς στην Αλήθεια·  (β) όταν νομίζουμε, ότι από εμάς εξαρτάται η προσέλευσή τους και κάνουμε ανεπίτρεπτες μεθοδεύσεις και αλλοιώσεις· (γ) όταν δεν είμαστε ευγνώμονες για την κληρονομιά των Πατέρων, και για τον λόγο αυτό μεταρρυθμίζουμε την εκκλησιαστική Παράδοση και τους ιερούς Κανόνες και  (δ) όταν απομακρυνόμαστε από την μεθοδολογία των Αγίων, την μέθοδο του Χριστού, ο οποίος είναι όχι μόνον η κατάληξη του δρόμου, αλλά και η Οδός («Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» Ἰω. 14, 6). Δεν επιτυγχάνεται καλός σκοπός με κακό τρόπο.  Με κόπο και αίμα οι Πατέρες θεμελίωσαν τους ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας. Δυστυχώς, όπως ήδη και οι Ρωμαιοκαθολικοί, έτσι και πολλοί υψηλά ιστάμενοι Ορθόδοξοι δεν αναγνωρίζουν πια την ύπαρξη αιρέσεως !

3.    Ο δικός μας ρόλος ως Ορθοδόξων στην μεταστροφή των ετεροδόξων στην Αλήθεια προσδιορίζεται από τον σκοπό, πού είναι η σωτηρία μέσω της γνώσεως της Αλήθειας («γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» Ἰω. 8, 32). Αν οι ετερόδοξοι δεν καταλάβουν την απόστασή τους από την Εκκλησία, δεν θα φθάσουν ποτέ στην επιθυμία να επιστρέψουν στον Οίκο του Πατρός. Αν τους λέμε ψέμματα, ότι ήδη είναι μέσα στην αλήθεια, μέσα στην Εκκλησία – αν και ετερόδοξοι, εκτός Ορθοδοξίας – τούς έχουμε θάψει ζωντανούς. Είναι μισανθρωπία να τους διαβεβαιώνουμε ότι είναι εντός της Εκκλησίας. Πρέπει να υπάρχει ομολογία της Ορθοδοξίας, όχι ταύτιση του «χοιροστασίου» της αιρέσεως με  τον Οίκο του Πατρός (όπως στην παραβολή του Ασώτου). Ούτε ένας ετερόδοξος δεν έγινε ποτέ Ορθόδοξος μέσω των «οικουμενικών» θεολογικών διαλόγων, διότι η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα του Οικουμενισμού.

Εκ της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

Gregor_Palamas

Το νεοελληνικό κράτος συστάθηκε και μορφώθηκε κατά τα πρότυπα της Εσπερίας. Ήταν αναπόφευκτο αυτό να στελεχωθεί σε όλους τους τομείς από πρόσωπα πρόθυμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με το αζημίωτο στους ισχυρούς «προστάτες» της πατρίδας μας. Το θλιβερό είναι ότι μεταξύ των άλλων υποτέλεια έδειξε κατά τους αιώνες 19ο και 20ο και η διανόηση όχι κατ’ αποκλειστικότητα η κρατικοδίαιτη. Η διανόηση αστοχώντας κατά τρόπο οδυνηρό στο χρέος της έναντι του λαού εκδήλωσε έντονη την απαρέσκειά της προς την παράδοση του, την οποία θεώρησε ως υπεύθυνη για τις οπισθοδρομικές, κατ’ αυτήν, αντιλήψεις του, οι οποίες στέκονταν ως πρόσφατα ισχυρό εμπόδιο στην πορεία του προς τον πρόοδο και τον πολιτισμό! Βέβαια τί είναι πρόοδος και τί πολιτισμός αγνοούσαν, όπως αγνοούν ακόμη και σήμερα όλοι οι δεμένοι στο άρμα της ξεπεσμένης Δύσης. Ελάχιστοι στάθηκαν αντιμέτωποι στη λαίλαπα, που σάρωσε τη χώρα μας εξ αιτίας της υποτέλειας των διανοουμένων στο δυτικό «πνεύμα». Σημαιοφόρος αναμφισβήτητα υπήρξε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο οποίος δεν δίστασε να αποκαλέσει όλους αυτούς τους υποτελείς γραικύλους. Βέβαια παρά την άγρια πολεμική κατ’ αυτού από τους θιγομένους, που ονειρεύονταν τον πλήρη εκδυτικισμό του λαού μας, ο κοσμοκαλόγερος της Σκιάθου παραμένει όρθιος και καυστικός κατά των μικρών, κατά το πνευματικό διαμέτρημα, και μικροψύχων εχθρών του λαού μας.

Read the rest of this entry »

2015-03-09_133041

http://www.egolpion.com/5ABBDC92.el.aspx

κκκκκ

Όταν μιλάμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν εννοούμε ούτε κάποια θρησκεία (διότι η Εκκλησία βασίζεται στην ιστορία και όχι στην φαντασία), ούτε κάποια ιδεολογία (διότι η αλήθεια του Θεού δεν συλλαμβάνεται διανοητικά, αλλά αποκαλύπτεται εσωτερικά, λειτουργικά και Χριστοκεντρικά), ούτε μια αφηρημένη και συγκεχυμένη διδασκαλία, αλλά την ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ του Τριαδικού Θεού, ένα καινούργιο τρόπο ζωής, την ορθή δοξολογία, λατρεία και εκκλησιαστική εμπειρία του Θεού, όπως παραδόθηκε στους αποστόλους, και συνεχίστηκε στους αγίους, από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Η ορθή αυτή χριστιανική πίστη «μια για πάντα παραδόθηκε στους αγίους» (Ιούδα 3) και δεν επιδέχεται μετατροπές, βελτιώσεις ή αφαιρέσεις. Προειδοποιεί ο απόστολος Παύλος τους Γαλάτες ότι «υπάρχουν μερικοί που σας ταράζουν και θέλουν να διαστρέψουν το ευαγγέλιο του Χριστού» (αυτό άλλωστε σημαίνει αίρεση). «Αλλά και αν εμείς οι ίδιοι, ή (ακόμη και) κάποιος άγγελος από τον ουρανό, σας κηρύξει διαφορετικό ευαγγέλιο από εκείνο που εμείς σας κηρύξαμε, αυτός ας είναι ανάθεμα» (Γαλ. 1, 7-8). Στην Εκκλησία διαφυλάσσεται ως τρόπος ζωής, και διδαχή δια των γενεών, η ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, δηλαδή «ό,τι πάντοτε, παντού και από όλους πιστεύτηκε» (Βικέντιος Λειρίνου). Ο απ. Παύλος μιλάει εξάλλου για «Έναν Κύριο, μια πίστη, ένα βάπτισμα, ένα Θεό και Πατέρα όλων» (Εφεσ. 4,5), και πως η Εκκλησία «είναι στύλος και εδραίωμα της αληθείας» (Α΄ Τιμ. 3,15). Η Εκκλησία λοιπόν είναι ζωντανή, είναι το σώμα του Χριστού, με εμάς να αποτελούμε τα μέλη και ο Θεάνθρωπος την κεφαλή (βλ. Α΄ Κορ. 12,27).

Read the rest of this entry »

nemtsof_b2

            Στη δολοφονία του Ρώσου πολιτικού Μπόρις Νεμτσόφ κοντά στο Κλεμλίνο δόθηκε μεγάλη προβολή από τα ελεγχόμενα δυτικά ΜΜΕ, όμως το όλο ζήτημα έχει πλήρως σκοτισθεί, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος: Η αγανάκτηση των «δημοκρατικών» φρονημάτων πολιτών του δυτικού κόσμου κατά του «δικτάτορα» Πούτιν και κατ’ επέκταση κατά της Ρωσίας, χώρας που δεν σέβεται τις δυτικές «αξίες»!

Read the rest of this entry »

MS

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ MARKS & SPENCER ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ, ΕΠΙΣΗΣ, Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ.

ΟΜΩΣ, Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΩΣ «ΧΡΙΣΤΟΣ» Η’ «ΙΗΣΟΥΣ». ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ, ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ: «ΣΥΓΝΩΜΗ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΨΟΥΜΕ».

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARKS & SPENCER ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: «ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΑΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΧΡΙΣΤΟΣ» ΚΑΙ «ΙΗΣΟΥΣ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ».

ΑΥΤΟ, ΒΕΒΑΙΑ, ΠΟΥ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ MARKS & SPENCER ΔΕΝ ΕΞΗΓΗΣΕ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΛΛΑΧ», «ΒΟΥΔΑΣ», «ΤΖΙΧΑΝΤ» κλπ…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2974554/M-S-bans-customers-using-words-Christ-Jesus-Christ-messages-ordering-flowers-online-jihad-okay.html

 Dr. Χρήστος Μητσάκης

 

χριστοσ-234

    Ο Χριστός υπήρξε το κατ’ εξοχήν αμφιλεγόμενο ιστορικό πρόσωπο. Κανένα άλλο δεν επικρίθηκε, λοιδωρήθηκε, βλασφημήθηκε και μισήθηκε τόσο αλλά και κανένα άλλο δεν αγαπήθηκε τόσο από ανθρώπους όλων των εποχών, οι οποίοι θυσίασαν τα πάντα, ακόμη και τη ζωή τους γι’ αυτόν! Συνήθως το βιολογικό τέλος ενός προσώπου θέτει τέρμα στις όποιες εμπαθείς σε βάρος του κρίσεις. Απομένουν κάποιες άλλες συναισθηματικά άχρωμες, που χαρακτηρίζουν συνήθως τους ιστορικούς ερευνητές. Βέβαια στην περίπτωση του Χριστού υπάρχει ουσιώδης διαφορά: Οι μαθητές του, τα μέλη της Εκκλησίας του, διαχρονικά διακηρύσσουν ως κεφαλαιώδες δόγμα την ανάστασή του. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο και η πολεμική κατά του Χριστού μαίνεται ως τις ημέρες μας.

Read the rest of this entry »

Ο Σαουδάραβας, μπροστά σε ομάδα μαθητών, προσπαθεί να αποδείξει γιατί η γη, δεν γυρίζει κατά τη γνώμη του. Για να πείσει τους μαθητές, χρησιμοποιεί μάλιστα ένα ποτήρι νερό, που αντιπροσωπεύει τη γη.

«Ας πούμε ότι πηγαίνουμε με το αεροπλάνο στην Κίνα. Λέτε ότι η Γη γυρίζει. Προσέξτε με τώρα (δείχνει το ποτήρι). Αν η Γη γύριζε, δεν θα έπρεπε το αεροπλάνο να στεκόταν στον αέρα και η Κίνα να ερχόταν σε αυτό; Λάθος ή σωστό; Αν γύριζε προς την αντίθετη κατεύθυνση, τότε το αεροπλάνο δεν θα έφτανε ποτέ στην Κίνα, γιατί και η Κίνα θα εκινείτο προς την ίδια κατεύθυνση με το αεροπλάνο».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, που μετέδωσε τη σχετική είδηση, τα όσα είπε ο σαουδάραβας ιμάμης προκάλεσαν κύμα ειρωνικών σχολίων στα αραβόφωνα κοινωνικά δίκτυα.

Από το ΠΟΝΤΙΚΙ

2015-02-13_041019

http://www.egolpion.com/barefoot_doctors.el.aspx

2015.02.10_130398

Σε λίγες ημέρες ξεκινά στην περιοχή της Βάρης «Σεμινάριο Σχεδιασμού Permaculture», το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο.

H permaculture, γνωστή και ως συνεχής/μόνιμη/διαρκής καλλιέργεια ή αεικαλλιέργεια, είναι μια ολιστική προσέγγιση παραγωγής τροφής, χρήσης της γης και σχεδιασμού κοινοτήτων με φιλοσοφικο-θρησκευτικές προεκτάσεις. Η permaculture (συνεχής καλλιέργεια) περιλαμβάνει, όπως λένε οι ίδιοι, καλλιέργειες που «εναρμονίζονται με τη γη», αλλά κυρίως την υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας που βασίζεται στην ολιστική θεώρηση και έχει ανατολικο-θρησκευτικό υποβαθρο.

Η συνεχής καλλιέργεια δεν περιορίζεται στη γεωργία και την κτηνοτροφία, αλλά επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της ζωής. Στις αρχές της permaculture, περιλαμβάνεται η βιοδυναμική, η γιόγκα και συναφείς πρακτικές, η ολιστική θεραπευτική, οι ανθρωποσοφικές δραστηριότητες, όπως τα σχολεία Steiner, και άλλα[1]. O ίδιος ο Αυστραλός ιδρυτής της, δηλώνει ότι η συνεχής καλλιέργεια είναι «ένας τρόπος αλλαγής του κόσμου», ενώ η εισηγήτρια του προσεχούς σεμιναρίου στη Βάρη γράφει στην ιστοσελίδα της ότι «η permaculture είναι τρόπος ζωής» και ότι είναι σημαντικό «να φτάσουμε στο σημείο που ξαναγεννιόμαστε και γινόμαστε και πάλι ένα με τη μητέρα γη».

Η ίδια αναφέρει στο βιογραφικό της ότι έχει σπουδάσει διαλογισμό, τον οποίο διαφήμιζε και σε προηγούμενο σχετικό σεμινάριο της.

Άλλοι εισηγητές σεμιναρίων permaculture είναι δάσκαλοι γιόγκα, αλλά και γεωμάντεις. Στα Ελληνικά προγράμματα σεμιναρίων τους, βρίσκουμε διδασκαλία της αποκρυφιστικής πρακτικής της ραβδοσκοπείας (ραβδομαντείας), αλλά και της μεθόδου της βιοδυναμικής. Η βιοδυναμική είναι μια αποκρυφιστική μέθοδος σύνδεσης με αόρατες, συμπαντικές δυνάμεις και καλλιέργειας βασισμένης στην αστρολογία.

Η permaculture έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από επιστήμονες στο εξωτερικό, οι οποίοι τονίζουν την έλλειψη επιστημονικού υπόβαθρου και κάνουν λόγο για «Νεοποχίτικο μυστικισμό» που «υπερτονίζει τη Γη έναντι των ανθρώπων» και μας «οδηγεί πίσω στο Μεσαίωνα της μαγείας και των ζωοθυσιών».

Επομένως, η συμμετοχή Χριστιανών σε αυτό και σε παρόμοια σεμινάρια είναι ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη πίστη και ζωή.

  [1]. Permaculture Ethical and Design Principles

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

 

 tamam

Πριν λίγες εβδομάδες έτυχε να δω στον ΑΝΤ1 για πρώτη φορά ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Ταμάμ». Μου κίνησε την περιέργεια η σύνθεση της οικογένειας με τον τούρκο πατέρα κ τα παιδιά του και την ελληνίδα μητέρα με τα παιδιά της.

Όσο εξελισσόταν η ιστορία διαδοχικά πέρασα από την αρχική περιέργεια στην έκπληξη, στον θυμό, στον προβληματισμό, στη θλίψη και στην αγανάκτηση.

Αναρωτιόμουν πως είναι δυνατόν ελληνικό κανάλι να προβάλει τέτοιες ιδέες κάνοντας ωμή προπαγάνδα του χειρίστου είδους υπέρ της μουσουλμανικής θρησκείας, υπέρ των ανατολικών εν γένει θρησκειών & φιλοσοφιών (Διαλογισμού, γιόγκας κλπ), υπέρ της πανθρησκείας & του οικουμενισμού, υπέρ… υπέρ….

Read the rest of this entry »

Εγκλήματα πολυεθνικών

Bhopal-Protest_124825f

ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Avaaz είναι το παγκόσμιο κίνημα που, όπως δηλώνουν οι πρωτεργάτες του, φέρνει την φωνή των πολιτών στο επίκεντρο των πολιτικών αποφάσεων. Κάθε πολίτης του κόσμου έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο Avaaz, να εκθέσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα γενικού ενδιαφέροντος, για όσους βέβαια δεν έχουν χάσει ακόμη την ανθρωπιά τους και δεν έχουν βυθιστεί στο τέλμα της αδιαφορίας. Το κίνημα κάνει ακολούθως εκκλήσεις προς τους ανθρώπους καλής θέλησης απανταχού της γης και συγκεντρώνει υπογραφές, τις οποίες θέτει υπ’ όψη των αρμοδίων, προκειμένου αυτοί να λάβουν μέτρα, ώστε να επιτευχθεί κάποιο καλό ή να αποτραπεί κάποιο κακό.

Έλαβα πρόσφατα μέσω του Avaaz το ακόλουθο μήνυμα το οποίο απηύθυνε η Dalia Ashad: «Ένα οκταόροφο εργοστάσιο-κάτεργο στο Μπαγκλαντές κατέρρευσε μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. 1.134 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Κάποιοι απ’ τους επιζώντες πριόνισαν τα άκρα τους για να απεγκλωβιστούν. Με αφορμή αυτή τη φρίκη, ο ΟΗΕ ξεκίνησε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αποζημιώσεων και εταιρικής ευθύνης – και μάλιστα λειτουργεί μια χαρά. Αλλά οι επιζώντες χρειάζονται τη βοήθειά μας για να κάνουμε μια συνένοχη εταιρεία να πληρώσει το μερίδιό της. Ο ιταλικός κολοσσός ρούχων Benetton, ο οποίος παρήγαγε τα ρούχα του στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, αρνείται να καταβάλει αποζημιώσεις στα θύματα. Είναι η μόνη μεγάλη, διεθνής μάρκα με αδιαμφισβήτητες σχέσεις με το συγκεκριμένο εργοστάσιο, η οποία δεν έχει συνεισφέρει. Και σ’ αυτό το σημείο, μπαίνουμε εμείς στο παιχνίδι. Η  Benetton προετοιμάζεται για την εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο. Είναι το πιο σημαντικό γεγονός της χρονιάς για την Ιταλική μόδα – και η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο. Κάνε κλικ για να απαιτήσουμε απ΄ τη Benetton να πληρώσει τις αποζημιώσεις τώρα. Όταν συγκεντρώσουμε 1 εκατομμύριο υπογραφές, θα δημιουργήσουμε ένα δικό μας φαντασμαγορικό show στην εβδομάδα μόδας, που θα τους μείνει αξέχαστο. Υπόγραψε τώρα:»

Read the rest of this entry »

Hilmar--rn-Hilmarsson-lea-008

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ «ΡΙΖΕΣ» ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΟΥΣ «ΘΕΟΥΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΘΩΡ, ΟΝΤΙΝ κλπ

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ Ο «ΠΡΩΘΙΕΡΕΑΣ» ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙ ΓΑΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΙΣΛΑΝΔΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 200 ΓΑΜΟΥΣ.
ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ 3.000 ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 1000 Μ.Χ., ΟΠΟΤΕ Η ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΤΗΚΕ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΜΟ (ΛΟΥΘΗΡΑΝΙΚΗΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
http://www.theguardian.com/world/2015/feb/06/back-for-thor-iceland-reconnectinbg-pagan-past

9s

Στόν κατάμεστο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Κάτω Κηφισιᾶς, ἱερούργησε σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κύριλλος.

9k

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεφέρθη στό ἔργο καί τήν προσφορά στήν παιδική λογοτεχνία τῆς πολύ γνωστῆς καί βραβευμένης ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν κας Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη, στήν ὁποία παρέδωσε τιμητική πλακέττα. Στή συνέχεια στό Πνευματικό Κέντρο προσεφέρθη πλούσιο κέρασμα καί παρουσιάσθηκε ὀπτικοακουστικό ἀφιέρωμα πρός τιμήν της.

9r

Γιά τή συγγραφέα καί τήν προσφορά της μίλησε ὁ γνωστός δημοσιογράφος κος Γιῶργος Παπαθανασόπουλος. Μέ ἕνα συγκηνητικό καί διδακτικό παραμύθι καί θερμές εὐχαριστίες ἀπάντησε ἡ τιμωμένη.  Ὁ Σεβασμιώτατος κλείνοντας τήν ἐκδήλωση αὐτή εὐχαρίστησε ἐκ μέρους ὅλων τήν κα Γαλάτεια, εὐχόμενος  ὁ Κύριος νά τῆς χαρίζει ὑγεία καί δύναμη.

http://www.imkifissias.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1120:timitiki-kdilosi-gia-ti-galateia-soureli&catid=102:anakoinoseis&Itemid=435

2015-02-07_214435

http://www.egolpion.com/BBFFA15F.el.aspx

2015-02-06_194323

http://www.egolpion.com/A8F89FBE.el.aspx

image1 (1)

 Το έτος 1970, εξ αιτίας διαρρήξεως ιερών ναών τής πόλεως Φλωρίνης υπό κλεπτών, εκλήθη μεταξύ των άλλων να καταθέση ως μάρτυς εις την ενώπιον του Πρωτοδικείου Φλωρίνης σχετικήν δίκην και ο ευλαβέστατος εφημέριος του ι. ναού Αγίας Παρασκευής Φλωρίνηςπ. Τριαντάφυλλος Ξηρός, πατήρ οκτώ τέκνων.Ούτος όμως εδήλωσεν εις το δικαστήριον, ότι θα είπη μεν όσα περί τής υποθέσεως γνωρίζει, δεν δύναται όμως να δώση όρκον, όστις, προκειμένου περί κληρικών, συνίσταται εις «διαβεβαίωσιν επί τη ιερωσύνη» αυτών.

Η άρνησίς του να ορκισθή εδημιούργησε θέμα εις το δικαστήριον, το οποίον προειδο­ποίησε τον εν λόγω κληρικόν, ότι, εάν τελικώς δεν ωρκίζετο, θα ετιμωρείτο, επί τη βάσει του νόμου. Παρά ταύτα ούτος δεν εκάμφθη, ειπών, ότι ώς πνευματικός – εξομολόγος έχει πολλάκις συμβουλεύσει τούς πιστούς ν’ αποφεύγουν τον όρκον, καί επομένως δεν είνε δυνατόν ο ίδιος να παραβή την ρητήν περί όρκου εντολήν του Κυρίου.Τελικώς το δικαστήριον επέβαλεν εις τον αρνηθέντα τον όρκον κληρικόν τετράμηνον φυλάκισιν. Εγένετο έφεσις, και η υπόθεσις εξεδικάσθη εκ νέου την 27ην Νοεμβρίου 1970 ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Ευλαβείς δικηγόροι, συνήγοροι του κατηγορουμένου ιερέως, υπεστήριξαν την άποψιν, ότι πας πιστός, πολύ δε περισσότερον ένας κληρικός, οφεί­λει πρώτον υπακοήν εις τον τέλειον Νόμον του Θεού και ύστε­ρον εις τους νόμους των ανθρώπων. Την ιδίαν 8έσιν υπεστήριξε και ο αξιότιμος εισαγγελεύς κ. Κατεβαίνης, ο οποίος εζήτησε την αθώωσιν του κατηγορουμένου ιερέως. Η απόφασις ήτο αθωωτική. Δια της αποφάσεως αυτής εδικαιώθη και νομικώς η θέσις των πιστών, οι οποίοι δεν δέχονται να ορκίζωνται και να κατα­πατούν σαφεστάτην εντολήν του Κυρίου. Θέλομεν να ελπίζωμεν, ότι αύτη θ’ αποτελέση νομικόν προηγούμενον.

Εξ αφορμής της υποθέσεως του ζηλωτού κληρικού μας εξεδώκαμεν την παρούσαν υπ’ αρι8μ. 120/22111970 εγκύκλιον, η οποία και εδημοσιεύθη εις το υπ’ αριθμ. 338/1970 φύλλον του πε­ριοδικού «Χριστιανική Σπίθα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ:
http://www.egolpion.com/orkos.el.aspx 

1 001

 

 

1 002

1 003

1 004

treis-ierarxes-660

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

               Πρόσφατα η Εκκλησία και, υποτίθεται, η Πολιτεία υπό τη νέα της ηγεσία τίμησαν τους τρεις μέγιστους φωστήρες προστάτες της παιδείας. Ο νέος υπουργός των οικονομικών, όχι βέβαια στα πλαίσια του εορτασμού των Πατέρων, αλλά αντιμέτωπος με τη σοβούσα οικονομική κρίση, για την αναστροφή της οποίας μικρή πιθανότητα δίνω, τόνισε ότι τάσσεται υπέρ του λιτού βίου αλλά εναντίον της λιτότητας. Δεν σπεύδω να θεωρήσω ταυτολογία τον «λιτό βίο» και τη «λιτότητα» κατά το λαϊκό «όχι Γιάννης, Γιαννάκης». Ο λιτός βίος είναι η ελεύθερη επιλογή ολιγαρκούς προσώπου, το οποίο αντιπαλεύει προς την άκρως καταναλωτική περιρρέουσα ατμόσφαιρα έχοντας ως στήριγμά του την πίστη του (όχι κατ’ αποκλειστικότητα τη χριστιανική) ή την ιδεολογία του. Λιτότητα είναι η έξωθεν επιβολή λιτού βίου μέσω του στραγγαλισμού του εισοδήματος και, συνεπώς, της αγοραστικής δύναμης του προσώπου, το οποίο τότε τυραννά η επιθυμία, ακόμη και όταν αυτό καλύπτει τις βασικές βιοτικές του ανάγκες. Έχω σοβαρές αμφιβολίες, για το αν έχει κατά νουν ο υπουργός τη διάκριση, που μόλις παρατέθηκε. Ασφαλώς θα την είχε, αν μεταξύ άλλων είχε μελετήσει και την οικονομική θεωρία των Τριών Ιεραρχών, πράγμα για το οποίο πολύ αμφιβάλλω, καθώς ούτε οι πλείστοι των κατ’ όνομα χριστιανών έχουμε μελετήσει και γι’ αυτό έχουμε καταστεί αθύρματα του καταναλωτικού τρόπου ζωής!

Read the rest of this entry »

1

O σκοτεινός κόσμος του WWE

και οι νεκροί παλαιστές

Από την Νίκη Μπάκουλη

Μη το ψάξετε στα δημοφιλέστερα σπορ. Δεν θα το βρείτε εκεί, γιατί δεν είναι άθλημα. Ουδέποτε ήταν (από το 1952 που το εμπνεύστηκαν οι Jess McMahon και Toots Mondt), ουδέποτε θα γίνει, αν και τα εκατομμύρια οπαδούς του δεν τα ενδιαφέρει πώς θα το αποκαλούν.

Δεν υπάρχει κάποια σχετική πρεμούρα, διότι έτσι κι αλλιώς είναι επιχείρηση (εισηγμένη στο χρηματιστήριο από τον Οκτώβριο του 1999, με 762 υπαλλήλους τη σήμερον ημέρα) εκατομμυρίων. Πολλών εκατομμυρίων. Του τύπου 659.330.000 εκατομμυρίων καθαρών κερδών, το έτος 2013.

Και αν την Τρίτη 8/4, η Wall Steet εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για την πτώση (της τάξεως 7%) στην τιμή της μετοχής, τα κέρδη του οργανισμού ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Ποιος ασχολείται με αυτό; Τριάντα έξι εκατομμύρια τηλεθεατές (του WWE Network -σιγά μην δεν έκαναν δικό τους κανάλι- και πλήθος άλλων τηλεοπτικών σταθμών που πληρώνουν εκατομμύρια, για να πάρουν τα δικαιώματα), σε 150 χώρες.

Εξυπακούεται πως οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν εξαντλούνται σε όσα συμβαίνουν στο ρινγκ. Οι ιδιοκτήτες της έχουν βγάλει και από τη μύγα ξίγκι, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους στο χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής, των video games, των βιβλίων, των jets και φυσικά των επίσημων προϊόντων, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί ο πλανήτης με μια επίσκεψη στο shop.wwe.com.

Read the rest of this entry »

9e1cd208-5835-42b3-b1d5-98fe457203ba_560_420

Θα είναι ταπεινός, ήσυχος, θα μισή την αδικίαν, θα αποστρέφεται είδωλα, θα προτιμά την ευσέβειαν, αγαθός φιλόπτωχος, ευειδής καθ’ υπερβολήν, ευκατάστατος, ιλαρός εις όλους, θα τιμά πολύ το γένος των Ιουδαίων, διότι αυτοί προσμένουν την έλευσιν εκείνου. Μεταξύ δε όλων αυτών, θα εκτελή σημεία και τέρατα, φόβητρα με πολλήν εξουσίαν, θα προσπαθή δολίως να αρέση εις όλους, διά να αγαπηθή ταχέως από πολλούς, θα εξαπατά τον κόσμον υπό το πρόσχημα της ευταξίας, έως ου βασιλεύση.

Όταν λοιπόν ίδουν λαοί πολλοί και δήμοι τοιαύτας αρετάς και δυνάμεις, ενούνται όλοι συγχρόνος με μίαν γνώμην και με χαράν μεγάλην κηρύσσουν αυτόν βασιλέα, λέγοντες μεταξύ των. Μήπως άρα ευρίσκεται άνθρωπος άλλος τόσον αγαθός και δίκαιος;

Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος για τον Αντίχριστο

ολόκληρο εδώ: http://www.impantokratoros.gr/68CABB85.el.aspx 

 

 

1

Με λύπη διαπιστώσαμε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», την προσφορά κινεζικού ημερολογίου με αποκρυφιστικό «προφίλ». Είναι πασιφανής ο ανήλεος βομβαρδισμός της ελληνικής κοινωνίας με δεκάδες αποκρυφιστικά, ειδωλολατρικά, δαιμονιώδη κατάλοιπα μεσαιωνικού τύπου, και ιδίως με το ανθελληνικό, αντιχριστιανικό φαινόμενο της  προβολής της αστρολογίας (δείτε περισσότερα ΕΔΩ)  και στο βιβλίο: Η Απάτη της Αστρολογίας κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας .

δ

Τη στιγμή που αυξάνονται πολλαπλασιαστικά και στην ελληνική κοινωνία οι παγανιστικές δεισιδαιμονικές πρακτικές που τόσο υπεύθυνα με άρτιο θεολογικό λόγο, αντιμετώπισαν οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι και Πατέρες της Εκκλησίας.

η

Φτάσαμε σε σημείο σήμερα που κάποιο ελληνικό κόμμα από το κοινοβούλιο, σε ετήσια βάση, επί δεκαετίες, να υποστηρίζει ιδεολογικά και θεσμικά τεκτονικές-ειδωλολατρικές εορτές όπως το χειμερινό ηλιοστάσιο στη θέση της Γεννήσεως του Χριστού.

σ

Να σημειώσουμε ότι: «Η αστρολογία είναι ασυμβίβαστη με την Χριστιανική πίστη για πολλούς λόγους. Το φρόνημα της αστρολογίας και η ελπίδα που θεμελιώνεται στις κινήσεις των άστρων είναι πράγματα ασυμβίβαστα με το φρόνημα ενός χριστιανού και με την εν Χριστώ ελπίδα...». (http://www.egolpion.com/astrologia_fws_or8odoxias.el.aspx)

φ

 ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΩ:

http://www.egolpion.com/astrology_main.el.aspx

σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ

Η παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου (Λουκ. 18, 9-14)  Η υπερηφάνεια και η υποκρισία καταστρέφουν, ενώ η ταπείνωση και η συγνώμη σώζουν   

Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου

 

 Σε μερικούς, από τους ακόλουθους ίσως του Ιησού, οι οποίοι: (α) πίστευαν με υπερηφάνεια ότι ήσαν άγιοι, (β) είχαν εσφαλμένη βεβαιότητα για την ευσέβεια και δικαιοσύνη τους, (γ) είχαν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, στην ατομική τους πνευματικότητα και αξιομισθία και όχι στη χάρη του Θεού, και (δ) περιφρονούσαν τους άλλους ως ανάξιους και αμαρτωλούς, είπε κάποτε ο Ιησούς την εξής παραβολή: «Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό (πάνω στο όρος Μορία, όπου ήταν κτισμένος) για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. [Ο πρώτος έφτασε εκεί για να αυτοπροβληθεί και ο δεύτερος κατέφυγε εκεί για να συγχωρεθεί. Το περιστατικό θυμίζει έντονα την ιστορία με τον Κάιν και τον Άβελ, που οργάνωσαν στην Π.Δ. θυσία στο Θεό, με διαφορετικά ο καθένας όμως αισθήματα: μίσους και αγάπης αντίστοιχα. Τελώνες ήταν εκείνοι που εισέπρατταν τους φόρους για λογαριασμό των Ρωμαίων και, επειδή συνήθως ήταν άδικοι και κατάκλεβαν τον λαό, τους μισούσαν και τους θεωρούσαν μεγάλους αμαρτωλούς]. Ο Φαρισαίος [οι Φαρισαίοι ήταν συγκεκριμένη θρησκευτική ομάδα την εποχή του Χριστού, ζητούσαν με κάθε σχολαστικότητα και λεπτομέρεια την τήρηση του Μωσαϊκού Νόμου, και υποτιμούσαν τους άλλους, τους οποίους θεωρούσαν αμαρτωλούς] στάθηκε επιδεικτικά [όρθιος, αταπείνωτος και με το κεφάλι ψηλά. Γι’ αυτό άλλωστε ανέβηκε στο ναό, ώστε ο πολύς ο κόσμος που βρισκόταν εκεί να θαυμάσει την ‘ευλάβειά’ και το είδωλό του] κι έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτό του [και προς τον εαυτόν του, όχι προς το Θεό]:

Read the rest of this entry »

2015-01-31_125228

2015-01-31_162646

2015-01-31_152319

http://www.egolpion.com/placentophagia.el.aspx

prosklhsh

Ετικετοσύννεφο

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 2.050 ακόμα followers

Αρέσει σε %d bloggers: