Ετικέτες

, , ,

Sungazing8

ΗΛΙΟΘΕΑΣΗ (Sungazing)

ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΪΣΤΕΣ (breatharians) 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ή ΛΟΓΙΚΗΣ;

 

«λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις»1 , «καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξε καὶ λέγει αὐτῷ· ἐφφαθά, ὅ ἐστι διανοίχθητι καὶ εὐθέως διηνοίχθησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαὶ καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς».2

   Τα παραπάνω Βιβλικά εδάφια – σύμφωνα με τους οπαδούς της Ηλιοθέασης- ερμηνεύονται ως εξής: Ο Ιησούς πριν από τα περιγραφόμενα θαύματα έστρεφε το βλέμμα του προς τον ήλιο από τον οποίο αντλούσε ενέργεια και δύναμη! Το «Ευαγγέλιο του Όφεως» αρνείται τις αναρίθμητες αποδείξεις για την Θεότητα του Ιησού Χριστού αλλά όχι και τις φαιδρές εικασίες περί του Προσώπου Του Θεανθρώπου. Ο Κύριος πριν κάνει το θαύμα «προσευχήθηκε στον Πατέρα Του· ‘αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησεν’ (Ματθ. 14,19). Εδώ βλέπουμε το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας, δηλαδή ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος, γι’ αυτό και προσεύχεται όπως κάνουν όλοι που έχουν την ανθρώπινη φύση. Μετά προσευχήθηκε στον Πατέρα Του, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, για να δώσει να καταλάβουν όλοι πως δεν είναι αντίθεος, αλλ’ έχει την προέλευσή Του από το Θεό ‘και ότι ίσος εστί’, δηλαδή είναι ίσος με το Θεό Πατέρα»3.

Η Ηλιοθέαση είναι μια τεχνική η οποία είναι αποδεκτή από το σύνολο των ομάδων/οργανώσεων της Νέας Εποχής (ΝΕ) αλλά δεν εφαρμόζεται από όλες. Ο Πέταρ Ντένοφ4 (Peter Danov) και η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ του Omraam Miklael Aivanhovείναι δυό από τις ομάδες που θεωρούν την Ηλιοθέαση βασική διδασκαλία για την πνευματική ανάπτυξη και την εντάσσουν στα μαθήματά τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΟΘΕΑΣΗ (ΗΘ) ή SUNGAZING;

Σύμφωνα με τους οπαδούς της : «Η ηλιοθέαση (ΗΘ,), είναι μία τεχνική με την οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αρχίσει να παίρνει κάποια, μεγαλύτερη ή μικρότερη, ποσότητα ενέργειας κατευθείαν από τον ήλιο… Στεκόμαστε όρθιοι, με γυμνά πόδια, και απλά εστιάζουμε το βλέμμα μας στο κέντρο του ήλιου. Απλά τον κοιτάμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο»6. Δάσκαλος της ΗΘ θεωρείται ο Ινδός Hira Ratan Manek (HRM) ο οποίος και μελέτησε σε βάθος την «ξεχασμένη» αυτή μέθοδο, εμπνευσμένος από τους αρχαίους Έλληνες, Αιγύπτιους, τους ιθαγενείς της Αμερικής αλλά περισσότερο από τις διδασκαλίες του Mahāvīra, του ιδρυτή και πνευματικού καθοδηγητή της θρησκείας του Τζαϊνισμού!7

http://www.egolpion.com/sungazing.el.aspx

About these ads