Ετικέτες

, , , ,

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:

Η ΜΟΝΗ ΜΥΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

 «ΛΥΚΟΣ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Σπάτα, 14 Νοεμβρίου  2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 80Η 

Προς 
Τους Ευσεβείς Χριστιανούς
Της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

ΘΕΜΑ·  «Περί της Μονής Μυρελαίου Υμηττού»

http://www.egolpion.com/nikolaos_mesogaias.el.aspx

 

About these ads