Ετικέτες

ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΧΤΙΖΟΥΝ

ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΣΤΗΝ …ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Πολλές αντιδράσεις από το Ινστιτούτο του Ναού της Ιερουσαλήμ